info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Oecumenische dienst

Het was mooi om zondag de eredienst te vieren samen met onze katholieke broeders en zusters. Het koor AnCor verleende haar medewerking aan deze dienst. Het is zo goed om samen het Woord van God te horen, te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten. Opbouwend om zo de verbondenheid met elkaar te ervaren. Diaken-in-opleiding Ed Doe deed de verkondiging over Marcus 16:14-20 en Handelingen 27:18 – 29:10. Het thema was ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.’ Dat slaat op de ontvangst die Paulus en zijn medereizigers op Malta kregen. Wij worden ook geroepen om vriendelijk en gastvrij te zijn naar de mensen op ons pad. Omdat God zo vriendelijk en gastvrij is richting ons.