info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Oud en Nieuw

Wat was het goed en mooi om de afgelopen weken als gemeente Advent te beleven, Kerst te vieren en samen te komen rondom het oude en nieuwe jaar. Voor veel mensen een hoogtepunt van het jaar. Tegelijk zijn het ook voor veel mensen moeilijke dagen waarin veel herinneringen en gemis naar boven komen. Hierbij nog een paar gedachten vanuit de Oudejaarspreek, die gelden voor ons allemaal, in wat voor levenssituatie we ons ook bevinden. We lazen Hebreeën 13: 8-16 en 1 Petrus 2: 4-10. 

Hebreeën 13 zegt: wij hebben een priester – Jezus. En 1 Petrus 2: door Hem zijn wij zelf ook tot priester gemaakt. Wij hebben een priester en wij zijn priester. Hoe gaan we het nieuwe jaar in? Met allerlei plannen en met voornemens. Met allerlei zorgen en onzekerheden. Hoe gaan we het nieuwe jaar in als christen? 

In het geloof dat we een priester hebben. Die voor ons het grote offer heeft gebracht. Om het goed te maken tussen God en ons. Tussen de grote God die heilig is en goed; en ons: wij die zo aan het modderen zijn, en er vaak een rommeltje van maken; wij die het soms best goed bedoelen, maar soms ook niet; en het is allemaal niet zo uit elkaar te houden. We focussen op Hem. Het stuk in Hebreeën vertelt verder hoe Jezus voor ons Priester is, wat Hij heeft gedaan. Hij heeft, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Hiermee heeft Hij het offer dat hoort bij Grote Verzoendag helemaal gebracht. Hij die de Enige is die dat kon doen. De offers in het OT kunnen geen genoegdoening geven, ze waren een tijdelijke instelling. Christus heeft het ene grote offer gebracht. Dat is genoeg. Wij leven van Zijn genade. 

Hoe gaan we het nieuwe jaar in? Als mensen die tot priester aangesteld zijn door het geloof in Christus. In 1 Petrus 2 staat ‘vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus welgevallig zijn.’ ‘U bent een koninkrijk van priesters.’

De kerk is priester van de mensheid. Samen als gemeente zijn we priester. Wat betekent dat? Wij als gemeente, vertegenwoordigen het volk bij God. Namens de mensheid komen we voor God. Ook namens de mensen in ’t Woudt – Den Hoorn die niet in de kerk komen. We komen bij God ook namens onze collega’s, namens onze buurt, namens onze familie. Om Hem te lofprijzen, om Hem te danken. De kerk prijst God namens een wereld die Hem niet kent. Zoals staat in Hebreeën 13:15: ‘Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die Zijn Naam prijzen, ononderbroken.’ 

Een priester bidt voor het volk, voor concrete mensen. Laten wij dat ook doen. En zo nu en dan kun je dat ook zeggen tegen iemand, of aan iemand vragen. Stel eens voor aan iemand die niet gelooft of half gelooft: ‘zal ik voor je bidden?’ Mensen reageren vaak verrast; je brengt mensen op andere gedachten daardoor. Je geeft hoop. Als je iemand die vraag stelt ‘zal ik voor je bidden’ het is verrassend hoeveel mensen dan ‘ja’ zeggen, ook mensen die niet geloven of half geloven of soms wel en soms niet.

Onze priesterfunctie, wat betekent dat? We zitten in de kerk niet alleen voor onszelf. Dat ook. Maar ook evenzeer voor die ander. Die ander die naast ons zit. Of die ander die nu niet naast ons zit; die ander in ons gezin, in de straat, in de buurt. Die brengt misschien geen dankoffer aan God. Dan doen wij het voor hem… Die bidt misschien niet, dan doen wij het voor haar…

Andersom geldt dat de kerk als priester God vertegenwoordigt bij de mensen. Daarvoor heeft God ons geheiligd – apart gezet. Dat betekent dat de kerk een teken is van Gods bedoelingen met Zijn schepping. De christelijke gemeente is zegenend, dienend, biddend betrokken op haar omgeving. Bijvoorbeeld door te doen wat er staat in Hebreeën 13:16: ‘houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.’

Laten we de aansporingen uit Hebreeën 13 toepassen in het komende jaar: Laten we een dankoffer brengen aan God, laten we Hem prijzen – ononderbroken; laten we daden doen van liefde, en laten we gul geven. Want Hij geeft zo gul aan ons. Zo kunnen we het nieuwe jaar in. Gedragen door onze Priester die ons voorgaat.