info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Pasen: 50 dagen feest!

Pasen is hét grote feest van het christelijk geloof. Daarom is het Paasfeest in de kerk niet beperkt tot 1 dag, maar beslaat het een periode van 50 dagen. Dat is de periode die begint in de Paaswake en duurt tot en met het feest van Pinksteren. Vijftig dagen feest! In protestantse kringen zijn we ons de laatste jaren meer bewust geworden van de plaats van de 40-dagentijd waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus en toeleven naar Pasen. We zijn ons meer bewust geworden van verschillende manieren waarop we daar in deze 40-dagentijd bij stil kunnen staan, zowel in de kerk alsook in ons persoonlijk leven. Dat is heel goed. Tegelijk is het ook goed als we samen nadenken hoe we in de kerk en in ons persoonlijk leven het Paasseizoen van 50 dagen feest kunnen invullen. Laten we elkaar daar ook in inspireren!