info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Pasen: Jezus is werkelijk opgestaan

Op Witte Donderdag vond de Passion plaats. Mooi dat op deze manier zoveel mensen horen en zien over het verhaal van het lijden en sterven van Jezus. Op moderne, pakkende wijze gebracht. De Passion zal veel mensen bereiken die niet door de kerken bereikt worden. Dat is sterk. Daar kunnen we dankbaar voor zijn. Wat ik minder sterk vond: de verwoording van de boodschap. De verteller sloot af met: of je nou gelooft in Jezus’ opstanding of niet, dat doet er niet toe. Als je zelf maar de stap zet naar vertrouwen, aandacht voor elkaar, elkaar helpen.  Elkaar vertrouwen, aandacht geven en helpen zijn natuurlijk goed en belangrijk. Maar doet het er werkelijk niet toe of je geloof in Jezus’ opstanding of niet? Wat zegt het Evangelie ? We lazen Lukas 24:1-12. Over de vrouwen die naar het graf gaan om het dode lichaam van Jezus te balsemen. Ze vinden Zijn lichaam niet, maar een open graf, en ontmoeten engelen die vertellen dat Hij is opgestaan. Ze gaan snel naar de apostelen om dit nieuws te vertellen. Dit nieuws wordt echter weggezet als ‘onzin’.  Ze reageren heftig op de vrouwen, in niet heel aardige taal. Waarom reageren de discipelen zo grof op de vrouwen? Omdat ze het niet uitmaakt of de Opstanding waar is of niet? omdat het er niet toe doet of je daar wel of niet in gelooft? Ze reageren zo grof omdat het er alles toe doet. Of Jezus dood is of leeft, maakt al het verschil van de wereld. ze reageren zo heftig omdat het er alles toe doet of Hij is opgestaan of niet. 

Het verhaal van Jezus’ opstanding laat zien: dat geen graf veilig is voor de Heer van het leven. Hij is sterker dan de dood. We leven in een wereld waarin we te maken hebben met zonde, verval, ziekte en dood. Om ons heen en bij onszelf. Door de opstanding van Jezus weten we: ze hebben niet het laatste woord. Jezus is opgestaan en dat betekent dat ze verslagen zijn. We hoeven er niet meer bang voor te zijn. 

Als wij verkeerd doen, als wij tekort schieten tegenover God of tegenover anderen, dan veroorzaakt dat nog dezelfde schade als voor de opstanding van Christus. Tegelijkertijd mogen we weten door Zijn dood en opstanding: in Christus zijn we vergeven. Hij maakt ons rechtvaardig voor God. Als het goed is, maakt dat ons liefdevoller voor anderen. Want Gods liefde is zo groot. Groot genoeg voor de hele wereld. God heeft de wereld lief. Daardoor kunnen wij ook de wereld meer liefhebben. Wetende dat de dag komt dat de wereld verlost zal worden. Door God. En in de tussentijd roept Hij ons om Zijn liefde te verspreiden.