info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Pinksteren

Afgelopen week, in de Pinksterdienst hebben de kinderen bij de kindernevendienst een speurtocht gedaan door ’t Woudt. Ze hebben net als de discipelen verhalen verteld in de vorm van een toneelstuk. Twee groepjes hebben Jona gespeeld en één groepje heeft het verhaal van Goliath gespeeld. De kinderen kwamen net voor het slotlied weer de kerk in. Met de hele gemeente hebben we een inzameling gedaan voor voedsel voor de kinderen van de voedselbank Delft. Vijf volle kratten zijn het geworden. Heel hartelijk bedankt voor de bijdrage! We danken de leiding van de kindernevendienst voor de organisatie van de inzameling en de bijzondere pinksteractiviteit met de kinderen.