info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Startzondag: Met een goed verhaal naar buiten!

Op 22 september vierden we met elkaar de Startzondag. Wat was dat een feest! Wat mooi om met zoveel mensen in de kerk samen te komen, met jong en oud. Ik vind het erg waardevol wanneer meerdere gemeenteleden een bijdrage leveren in een dienst; dat was zeker het geval! Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd qua liturgie, zang, begeleiding, Schriftlezing, gebed, toelichting over Kerk voor de Buurt of op welke manier dan ook. We hebben kunnen genieten van het gelegenheidskinderkoor onder leiding van Jannemieke en Mariska. Ik hoop van harte dat we in de toekomst meer van het kinderkoor zullen horen! De liederen werden prachtig begeleid door Sonja Nowee op het orgel en Jannemieke op de piano. De vertegenwoordigers van activiteiten waren herkenbaar door de ballon met daarop hun activiteit. Indrukwekkend om te zien hoeveel ballonnen er wel niet waren: hoeveel activiteiten er dus zijn, en vooral: hoeveel mensen zo vol toewijding en enthousiasme zich inzetten voor onze gemeente en voor elkaar. Ook dank aan onze koster Leen Steenks: dankzij hem verliep het geheel in de dienst vlekkeloos.

Wat geweldig dat we na de dienst met zoveel mensen konden genieten van ’t Woudt in de schitterende nazomer. Onder het genot van koffie, gezelligheid, ontmoeting, een zeer levendig levend bingospel onder leiding van Marga en Diana en heerlijke lunch. Ook veel dank aan Karin en Marjoleine voor het organiseren van de Startzondag en aan Mieke en Mariëtte voor het maken van de liturgie. 

Het thema was: ‘Met een goed verhaal naar buiten’. We lazen samen Markus 5:1-20: het verhaal van de bezetene die door Jezus wordt genezen. De man smeekt om bij Hem te mogen blijven. Jezus staat hem dat niet toe, en zegt: ‘Ga naar huis, naar je eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor je heeft gedaan en hoe Hij zich over je heeft ontfermd.’  Kortom: ‘met een goed verhaal naar buiten!’ 

De man die verbannen was uit de gemeenschap, wordt nu de gemeenschap ingestuurd om het goede verhaal te vertellen. Dat is bijzonder! Dat gaat er dus vanuit dat hij een verhaal heeft dat mensen willen horen; en een verhaal dat mensen kunnen geloven. Maar ja, de mensen zijn totaal niet blij met wat er gebeurd is, omdat de kudde van 2000 varkens in de zee is gestort… ik weet niet hoe vruchtbaar de grond zal zijn voor een nieuwe kerkplant? Maar daar maakt Jezus zich niet druk over. Hij vraagt zich niet af of deze man wel geschikt is voor deze opdracht. Hij vraagt niet naar zijn CV of opleiding en vraagt niet om een voorbeeld preek om die te beoordelen. Hij stuurt hem op weg om zijn verhaal te gaan vertellen.

Vertel ze wat de Heer aan je gedaan heeft, zonder dat je zelf om genezing had gevraagd. Vertel ze hoe de Heer zich over je heeft ontfermd, voordat je überhaupt wist wat dat was. Vertel ze: eerst woonde ik bij de graven en was bezeten door duivels; nu leef ik in vrijheid, en leef ik van genade.

Jezus stuurt ook ons op pad. Om Zijn goede verhaal te vertellen. Op het Talent, op het CLD, op het Lentiz, op de hogeschool, op de universiteit. Hij stuurt ons erop uit om van Hem te vertellen, in de kas, op de veiling, op kantoor, op de boerderij, op het fregat. Moeten we het mensen dan door de strot duwen? Nee, maar wees altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in u leeft. Als wij het niet zeggen, wie dan wel? 

We hebben elkaar nodig om het goede nieuws van Gods aanwezigheid te vertellen. Om dat te belichamen, in ons leven, in ons vlees en bloed. Het is nodig dat we dat doen voor elkaar. Het is nodig dat we dat doen voor de bredere wereld. Wij zijn geroepen om het verhaal te vertellen van Gods overvloedige liefde voor iedereen. Denk eens aan de mensen die je kent: aan je familie, je vrienden, je collega’s, je buren. Weten zij dat er Iemand is die hen heeft gewild en heeft geschapen? Of denken zij dat zij zomaar in dit leven geslingerd zijn? Zonder bedoeling? En zonder toekomst? Weten zij dat zij geliefd zijn door God? Weten zij dat hun leven een enorme betekenis heeft voor God? Dat hun leven een bedoeling heeft? Weten zij hoeveel zij waard zijn in Gods ogen? Weten ze dat? Heeft iemand dat tegen hen gezegd? Of misschien heel lang geleden… dan is het hoog tijd dat we het zeggen tegen hen. 

Durf je verhaal te vertellen. Een ander heeft er iets aan. Je verhaal over je leven; je verhaal over waarom je gelooft. Het goede verhaal. U denkt misschien: Ja, die man had een goed verhaal inderdaad. Een heel sterk verhaal. Maar ik? Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Dus ik heb niet zoveel te vertellen. O, is dat zo? De verhalen die we vertellen hoeven niet altijd onze hoogst persoonlijke verhalen te zijn. Kan wel. Hoeft niet. Het zijn ook de verhalen van de gemeenschap. Van onze gemeenschap. En van de grote gemeenschap waar we bij horen. We voegen ons in het verhaal. Het verhaal van God, van die Ene… die ons heeft bedoeld en ons heeft gewild en ons heeft geschapen. Het verhaal van die God die meetrekt door die hele geschiedenis met mensen. Mensen die er een puinhoop van gemaakt hebben en maken. Het verhaal van God die geen genoegen neemt met onze puinhoop en met ons nee. Hij legt Zich er niet bij neer; en haalt alles uit de kast om ons terug te winnen. Die mens wordt in Jezus en tot het uiterste gaat; en zelfs nog verder. Hij die ons meesleept, naar de toekomst toe. Vertel dat goede verhaal.