info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Terugblik op Kerst en Oud & Nieuw

We kijken terug op goede en mooie diensten rondom Kerst en Oud&Nieuw. Heel veel dank aan iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt! De Kerstcommissie: Anneke, Desiree, Juliette en Joséphine, met wie ik e.e.a. samen mocht voorbereiden en uitvoeren. Het was een vreugde om samen te doen. Ook veel dank aan alle anderen die de diensten mogelijk maakten als ambtsdrager, koster, voorzanger, organist, pianist etc. Bijzonder om toch zo deze dagen met elkaar te kunnen vieren en meemaken.

Op de Nieuwjaars dienst lazen we uit Jesaja 63:15 – 64:2 en Marcus 1:1-13. In het gedeelte uit Jesaja staat de hartstochtelijke oproep aan God: ‘Scheurde U maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor U beven.’ Scheurde U maar de hemel open… kwam U maar naar beneden om hier bij ons te zijn. In al die ellende hier. In het evangelie van Marcus lezen we dat dat gebeurt. Zodra Jezus gedoopt is, en uit het water omhoog komt, gebeurt het. De hemel scheurt open, de Heilige Geest daalt neer op Jezus als een duif en er klinkt een stem uit de hemel – oftewel God spreekt. En Hij zegt: ‘ Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’ Jezus roeping was uniek. En Hij is op unieke manier Zoon van God. En toch is deze uitspraak eigenlijk ook wat God tegen ons zegt als wij worden gedoopt: Jij bent Mijn geliefde kind.

Ik weet niet of je een goed voornemen hebt voor dit nieuwe jaar. Vaak gaat een goed voornemen over iets wat wij gaan doen, wat wij moeten presteren. En dat kan mooi zijn, maar ook hachelijk – het kan zo maar anders lopen. Als we 1 goed voornemen hebben voor dit jaar, laat het dan dit zijn: leren wat het is om geliefd te zijn door God. Om dat werkelijk te geloven. Want wij zijn vaak helemaal niet zo lief. We irriteren ons aan de ander die voor ons staat bij de kassa die lastig is, zodat wij langer moeten wachten. Je collega heeft het lastig op zijn werk, dat weet je, maar je denkt: ik ga niet te erg voor hem opkomen, straks kom ik in de problemen. Thuis voelen we best dat onze partner of ons kind aandacht nodig heeft, maar we denken: nu even niet. Wij zijn vaak niet zo lief. Zou ik dan wel echt geliefd zijn door God? Echt?

De meesten van ons zijn gedoopt als kind. Voordat wij iets kunnen zeggen, geeft God ons Zijn belofte. Voordat wij iets van betekenis hebben kunnen doen, geeft God ons Zijn grote teken. Je bent Mijn geliefd kind. God heeft ons lief. Voordat wij dat weten. Hij heeft ons lief, voordat we het geloven. Hij heeft ons lief, voordat wij betwijfelen of dat wel zo is. Hij heeft ons lief, voordat we het belijden, voordat wij het verloochenen, voordat we het kunnen zingen. Niet vanwege iets wat wij hebben gedaan, maar vanwege wat Christus heeft gedaan voor ons.

In de Lutherse kerk wordt mensen geleerd om het volgende te doen: begin elke dag met het maken van het teken van het kruis op je voorhoofd. Voordat je iets hebt gedaan die dag; iets waar je trots op kunt zijn, of teleurgesteld. Voordat er ook maar iets is gebeurd, herinner jezelf eraan dat je gedoopt bent, door het kruisteken te maken. Herinner jezelf eraan: je bent geliefd door God. Laten dat ons goede voornemen zijn voor het nieuwe jaar. Wij zijn geliefd door God. Dat is niet zoetig. Het betekent: God scheurt de hemel open, omdat Hij weigert om ons op te geven, omdat Hij weigert om ons te laten stranden. Daarom is Jezus gekomen. Hij is Gods geliefde kind. En in Hem, zijn wij dat ook. Daarom gaan we hoopvol dit jaar in.