info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uitzwaaimoment World Servants

Komende zomer gaat een groep jongeren vanuit onze gemeente aan het werk in Malawi, uitgezonden via World Servants. In de dienst van afgelopen zondag hebben we hen ‘uitgezwaaid’. Erg mooi dat zij zich zullen inzetten voor de bouw / renovatie van schoollokalen. Het afgelopen jaar hebben Annelies en Marjoleine de groep begeleid in de voorbereidingen, waarvoor dank!  De dienst hadden we met elkaar voorbereid. We lazen twee reisverhalen. Genesis 37: 12-28 over Jozef die op reis ging naar zijn broers, en toen veel verder ging, naar Egypte. Ook lazen we Lukas 15: 11-24, over de verloren zoon die op reis ging, en uiteindelijk weer terug naar huis ging. 

Jozef gaat op reis met een plan en een opdracht: naar zijn broers om verslag te doen bij zijn vader. En hij gaat op reis met een droom: van hoe zijn broers voor hem zullen buigen. De verloren zoon gaat op reis met zijn erfenis en met zijn droom van vrijheid ver weg. Hun plannen lopen anders. En hun dromen ook – hoewel die van Jozef uiteindelijk toch uit komt. Onze reisplannen lopen vaak ook anders. Onze reisplannen van vakanties en onze plannen van de reis van ons leven ook.  

Maar is dat dan de moraal van het verhaal? Wij kunnen ons leven niet plannen en het loopt toch altijd anders… Is dat het?  Waarom lezen wij deze verhalen? Omdat het mooie verhalen zijn? ja, ook. Maar dat is niet de diepste reden. De diepste reden is dat we deze verhalen lezen, omdat God hier doorheen werkt. Want waar gaan deze verhalen over? Over Jozef? En over de verloren zoon?  Uiteindelijk gaan de verhalen over God. Zijn verhaal met ons. Over hoe Hij door deze levens heen werkt. Over hoe Hij door onze levens heen werkt. 

Hij is degene die Jozef leidt.. door al die gebeurtenissen heen, door het mooie en ook door het moeilijke… God werkt erdoor heen om mensen te redden; om mensen te bevrijden. Om mensen naar Zich toe te trekken. Om ons naar zich toe te trekken. door al onze reiservaringen heen. En door al die ervaringen van ons leven heen. Hij trekt ons naar Zich toe. Door alles heen. Hij leidt ons op onze weg. Het gaat er om dat we Hem herkennen. In de ontmoetingen met andere mensen. In al die ervaringen die we opdoen. Ook van de zomer. Hij wil ons leiden op onze reis. Hij wil ons thuis brengen bij Hem. God heeft namelijk ook een droom: dat de wereld wordt verlost en wij ook. Dat wij de weg vinden naar Hem, en thuis komen bij Hem. 

Waarom lezen we over Jozef? Omdat we in het leven van Jozef iets zien van Jezus. Jozef valt in de handen van zijn broers; hij  wordt opgeofferd aan de woede en afgunst, en de haat van de broers. Later valt Jezus in de handen van de mensen die Hem wel kunnen vermoorden. Hij wordt opgeofferd aan hun woede en afgunst en haat. Later in het verhaal wordt Jozef onterecht beschuldigd, hij wordt onschuldig veroordeeld, uiteindelijk wordt gered en uiteindelijk ervoor zorgt dat zijn volk wordt gered…Israël, en ook Egypte. Jozef: een type van Jezus..die ook onterecht wordt beschuldigd, onschuldig wordt veroordeeld… maar Hij wordt niet gered. Hij geeft Zijn leven voor ons; om ons wel te kunnen redden…

Ik ga op reis en neem mee…. het geloof dat God onze reisgenoot wil zijn. Dat Jezus naar deze aarde is gereisd om ons te redden. Het vertrouwen dat Hij ons wil thuisbrengen bij Hem. Vraag God of Hij met je meegaat; en of Hij je thuisbrengt. dus neem je Bijbel mee; op zet je Bijbel op je telefoon. Luister naar ‘Eerst dit’. Bid elke dag. Dan vind je je God. Ook op jouw reis. En brengt Hij ook jou thuis.