Bazaar

Eens in de twee jaar is er een grote bazaar. Het doel van de bazaar is: de Woudtse kerk onderhouden en behouden voor nu en de toekomst!

De eerstvolgende bazaar staat gepland op 11 en 12 oktober 2018. De opbrengst komt dit jaar ten goede aan het onderhoud van de torenspits. Het lood wordt vervangen en waar nodig vindt onderhoud aan de constructie en herstel van de leien plaats.

Vooraf worden bedrijven benaderd voor sponsoring en worden aan de deur loten verkocht. Mail naar bazaar@woudtsekerk.nl voor meer informatie.