info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Jeugdgroepen

De diverse jeugdgroepen zijn bedoeld om kinderen en jongeren te helpen groeien in het geloof. Door eigentijdse vormen en onderling gesprek proberen we op een boeiende wijze onderwijs te geven, met de Bijbel als uitgangspunt.
Voor contact over de jeugdgroepen kunt u mailen naar jeugdwerk@woudtsekerk.nl.

MaandagMiddagBijbelClub: basiscatechese 10-12 jaar

Elke maandagmiddag is er MaandagMiddagBijbelClub! Dit is bedoeld voor alle kinderen uit groep 7 en 8. Gelijk uit school ben je welkom in De Rijstuin. Wij zorgen dan voor wat drinken en wat lekkers. Het duurt tot ongeveer 16.30 uur. Op de club denken we samen na over verhalen uit de Bijbel en wat de Heere God daarin tegen ons te zeggen heeft. We zullen ook op creatieve manieren bezig zijn met de verhalen. Verder is er tijd voor gezelligheid met elkaar. De MMBC wordt georganiseerd in samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie en geleid door dominee Barbara Lamain en Arina Blom.

Next Level: jeugdcatechese 12-16 jaar

Als jeugdgroep voor jongeren van 12 tot 16 jaar komen we bijna iedere woensdagavond bij elkaar om uit de Bijbel te lezen, te bidden en met elkaar te praten over wat geloof betekent voor ons leven. Daarnaast doen we spelletjes, luisteren naar muziek, enz. Eén keer per maand gaan we bij een gemeentelid op bezoek om met elkaar door te praten over een thema. Eefje van den Broek heeft de leiding en de avonden zijn meestal bij Eefje thuis.

Level Up: jeugdcatechese 16+

Samen eten, koken, lachen, uit de Bijbel lezen en praten over je geloof. Een aantal keer per jaar gezellig aan tafel en op de bank bij Aartjan en Renate Collée thuis.

Belijdeniscatechese

Belijdenis doen: wat is dat en waarom is het belangrijk? Geloven in God is aan de ene kant iets persoonlijks: God wil een persoonlijke relatie met ons aangaan. Geloven in God is tegelijk ook iets wat we samen doen: op zondag in de kerk en ook door de weeks. Om samen God te zoeken, elkaar te bemoedigen en elkaar te helpen wat het betekent om christen te zijn in het dagelijks leven. Wanneer we belijdenis doen, dan spreken we uit dat we geloven in God de Vader, in Jezus Christus en in de Heilige Geest. We doen ook een belofte: dat we onze plek innemen in de eeuwenoude en wereldwijde gemeenschap van gelovigen: je bent de eerste niet en je bent de enige niet. Belijdenis doen wil niet zeggen dat je je leven of je geloof helemaal op een rijtje hebt. Het betekent dat je je Doop bevestigt, dat je er openlijk voor uitkomt dat je daar blij mee bent. Je belijdt dat je bij God en bij Jezus Christus wilt horen en Hem wilt volgen in je hele leven. Met vallen en opstaan gaan we samen achter Hem aan.

Data, tijd en plaats worden in overleg vastgesteld. Heb je vragen of wil je hier over doorpraten? Neem dan contact op met dominee Barbara Lamain.