Geven

Kerk

Instandhouding van onze kerkdiensten en gebouwen
NL66 RABO 0358 2021 16
RSIN: 2549815

Diaconie

Hulp aan zwakken, kwetsbaren en hulpbehoevenden
NL47 RABO 0358 2022 64
RSIN: 824136421

ANBI

De Protestantse Gemeente ’t Woudt – Den Hoorn is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan de kerk of diaconie een gift doet, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de gemeente vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Onze kerk en diaconie zijn we om die reden verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en over jaarverslag.

U kunt hierover lezen op de ANBI-pagina van de kerk en de ANBI-pagina van de diaconie.

Betaalsite

Giften voor de solidariteitskas, eindejaarscollecte en Actie Kerkbalans kunt u op onze veilige betaalsite via iDEAL overmaken. Voor de Actie Kerkbalans kunt u ook digitaal uw toezegging doen. Meer hierover vindt u in de brief bij de Actie Kerkbalans.
Daarnaast kunt u via de betaalsite collectemunten bestellen. Na betaling via iDeal ontvangt u een digitale factuur. Vervolgens kunt u een afspraak maken om de munten af te halen.

Voordat u een bijdrage of bestelling van collectemunten kunt doen, dient u eenmalig een account aan te maken via de betaalsite. Hiervoor navigeert u naar “Mijn account”. Vervolgens heeft u uw registratienummer nodig, dat u vindt op de toezeggingsbrief van de Actie Kerkbalans of kunt opvragen via administratie@woudtsekerk.nl, met vermelding van uw naam en adres.

Incidentele giften kunt u overmaken zonder account.