Kringen 2023-2024

Op zondagen komen we samen met de hele gemeente. Het is belangrijk om elkaar ook door de weeks in kleinere verbanden te ontmoeten op een kring. Op een Bijbelkring komen we samen om ons geloof en leven met elkaar te delen. Om God beter te leren kennen en elkaar. Om samen te ontdekken wat God ons in Zijn Woord zegt en wat dat concreet betekent in ons eigen leven. We leren ons eigen leven te plaatsen in het verhaal van God met de mens.

Op een kring kun je vragen stellen: Wat wil God met deze wereld? Wat is het doel van mijn leven? Wat heeft de bijbel mij te zeggen? Wat heb ik er aan voor vandaag? Het is verrassend voor jezelf te ontdekken dat Gods Woord nog steeds springlevend is en ons niet in de kou laat staan. Op een kring luisteren we ook naar elkaar, hebben we oog voor elkaar en vormen we samen een levend stukje van de gemeente. Samen ontdekken we wat het volgen van Jezus betekent voor ons werk, onze vrijetijdsbesteding, onze relaties, onze tijd, onze talenten en ons geld.

Hartelijk welkom op de hieronder genoemde kringen; nieuwe mensen zijn ook op alle kringen welkom!
Voor meer informatie over de kringen, kunt u mailen naar info@woudtsekerk.nl.


Jongvolwassenenkring

De Jongvolwassenen Kring is een Bijbelkring voor jongvolwassenen. Met elkaar proberen wij ons af te vragen wat de Bijbel ons zegt als Gods Woord voor ons hart en voor de praktijk van ons leven. Het komend jaar gaan we het evangelie van Johannes bespreken.

We komen eens in de 14 dagen bijeen op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij één van de kringleden thuis. Startavond is donderdag 14 september.


Wijkbijbelkring

Wijkbijbelkring vanuit onze eigen gemeente, de katholieke parochie in Den Hoorn en leden van de Mattheus gemeente in Delft, woonachtig in Den Hoorn. Deze kring is bedoeld om mensen uit de buurt te ontmoeten en samen met elkaar uit de Bijbel te lezen en daarover door te praten. Om samen te ontdekken wat de verhalen uit de Bijbel vandaag voor ons betekenen.

Deze kring komt maandelijks bij elkaar op woensdagavond van 18.30 – 21.00 uur. We beginnen met een eenvoudige maaltijd.


Kring geloofsopvoeding

Als ouders van jonge kinderen gaan we met elkaar in gesprek over geloof en opvoeding. Geweldig om als ouders de gelegenheid te hebben om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken over wat ons bezighoudt.

Deze kring komt maandelijks bij elkaar.


Seniorenkring

Ook dit seizoen willen we graag de seniorenkring voortzetten. We voeren goede gesprekken over een Bijbelgedeelte en wat het ons hier en nu te zeggen heeft. Dit jaar behandelen we met behulp van het Bijbelstudieboekje “Struikelblokken” bijbelteksten die eerst misschien lastig lijken, maar toch de boodschap van God dragen. Bent u boven de 65 jaar en wilt u graag verder groeien in uw geloof en in kennis van de Bijbel, dan bent u van harte welkom!

Onze bijeenkomsten zullen plaatsvinden in De Rijstuin, elke 3e dinsdag van de maand, van 10.00 -11.30 uur. Vanaf 9.45 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee en om 10.00 uur beginnen we met het bespreken van een thema. De eerste bijeenkomst is op 19 september.

Ds. Emöke van Bolhuis


Alpha cursus

Tijdens Alpha ga je aan de slag met de grote levensvragen. In de inleidingen ontdek je de basis van het christelijk geloof. Elke bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, gevolgd door een inleiding over het christelijk geloof. Van ‘Wie is Jezus?’ tot ‘Bidden: waarom en hoe?’, je ontdekt op een laagdrempelige en gezellige manier de basis van het geloof.
Na de inleiding ga je uit elkaar in kleine groepen om door te praten over het onderwerp. En echt geen enkele vraag of mening is te gek: de kleine groep is de plek waar je álles mag delen.

In onze omgeving wordt in Delft en Den Haag de Alpha cursus gegeven.
https://alpha-cursus.nl/