info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Kringen 2021-2022

Op zondagen komen we samen met de hele gemeente. Het is belangrijk om elkaar ook door de weeks in kleinere verbanden te ontmoeten op een kring. Op een Bijbelkring komen we samen om ons geloof en leven met elkaar te delen. Om God beter te leren kennen en elkaar. Om samen te ontdekken wat God ons in Zijn Woord zegt en wat dat concreet betekent in ons eigen leven. We leren ons eigen leven te plaatsen in het verhaal van God met de mens.

Op een kring kun je vragen stellen: Wat wil God met deze wereld? Wat is het doel van mijn leven? Wat heeft de bijbel mij te zeggen? Wat heb ik er aan voor vandaag? Het is verrassend voor jezelf te ontdekken dat Gods Woord nog steeds springlevend is en ons niet in de kou laat staan. Op een kring luisteren we ook naar elkaar, hebben we oog voor elkaar en vormen we samen een levend stukje van de gemeente. Samen ontdekken we wat het volgen van Jezus betekent voor ons werk, onze vrijetijdsbesteding, onze relaties, onze tijd, onze talenten en ons geld.

Hartelijk welkom op de hieronder genoemde kringen; nieuwe mensen zijn ook op alle kringen welkom!
Voor meer informatie over de kringen, kunt u mailen naar info@woudtsekerk.nl.

Alpha-cursus

Heb jij vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is de Alpha-cursus echt iets voor jou. Wij bieden een Alpha-cursus aan in Den Hoorn, bedoeld om te ontdekken of verfrissen wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook heel gezellig! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over onderwerpen die jou boeien.

De avonden beginnen met een lekkere maaltijd en daarna luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Vervolgens is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen.

De Alpha-cursus is eens per 2 weken op donderdagavond. De indeling van de avond is als volgt:

18:00 binnen lopen en bijpraten
18:30 met elkaar eten
19:30 inleiding van het onderwerp van de avond
20:00 vragen en bespreking
21:30 afsluiting

Bijbelkring

Het thema van deze kring is de Bergrede van Jezus uit Mattheus 5 t/m 7. Hoe volgen we Jezus nu in onze wereld, in ons dagelijks leven, gericht op Zijn toekomst? Persoonlijk, in onze handel en wandel met anderen en als gemeente. In de Bergrede vinden we daar oneindige inspiratie voor. Verder zijn verzoeken voor inbreng van andere Bijbelgedeeltes ook heel welkom!

We komen eens per 2 weken bij elkaar, op donderdagavond om 20.00 uur in De Rijstuin. Van harte welkom aan iedereen die wil aansluiten!

Kring: levensvragen nu

Hoe zullen wij leven, omdat wij van Hem zijn? Na deze woorden lezen we in de kerk Gods goede woorden voor ons leven. De Tien Geboden, of leefregels uit het Nieuwe Testament. Goede woorden; scherpe woorden; ware woorden. Ook woorden die vragen om een vertaalslag. Oftewel: hoe gaan we als christen om met Islam en moslimextremisme, migratie, het milieu, gezin, huwelijk, LHBTQIA identiteit, chronische ziekte, ouderdom, euthanasie, dood? Komend seizoen gaan we hierover nadenken op deze kring. We laten ons inspireren door het boek: ‘Hoe zullen we dan leven?’ van Samuel Wells. Wells is predikant van een kerk in Londen van de Church of England.

We komen maandelijks bij elkaar op een dinsdag vanaf 20.00 uur in De Rijstuin. Van harte welkom!

Wijkbijbelkring

Wijkbijbelkring vanuit onze eigen gemeente, de katholieke parochie in Den Hoorn en leden van de Mattheus gemeente in Delft, woonachtig in Den Hoorn. We eten samen, lezen dan uit Marcus en bespreken dit met elkaar. Dus wil je buurtgenoten, gemeenteleden, parochieleden beter leren kennen en samen de Bijbel lezen, welkom!

Deze kring komt maandelijks bij elkaar op woensdagavond van 18.30 – 21.00 uur.

Kring geloofsopvoeding

Als ouders van jonge kinderen gaan we met elkaar in gesprek over geloof en opvoeding. Geweldig om als ouders de gelegenheid te hebben om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken over wat ons bezighoudt.

Deze kring komt maandelijks bij elkaar.

Gebedskring

We komen bij elkaar om te bidden om de Heilige Geest en om de noden en vreugden van de gemeente voor God te brengen. Onze Vader in de Hemel hoort het gebed, dat we tot Hem richten in de naam van Zijn Zoon.

De kring komt eens in de 14 dagen bijeen, op de 2e en 4e dinsdagavond van de maand, om 19.00 uur in De Rijstuin.

Seniorenkring

Het komende seizoen bespreken we tijdens de bijeenkomsten van de seniorenkring de beroemde Bergrede van Jezus. De kring wordt geleid door dominee Barbara Lamain.

De seniorenkring vindt plaats op iedere derde donderdag van de maand (behalve in december) in De Rijstuin. Inloop om 9.45 uur met koffie, zodat we om 10.00 uur kunnen beginnen. U bent van harte welkom!