info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Kringen 2022-2023

Op zondagen komen we samen met de hele gemeente. Het is belangrijk om elkaar ook door de weeks in kleinere verbanden te ontmoeten op een kring. Op een Bijbelkring komen we samen om ons geloof en leven met elkaar te delen. Om God beter te leren kennen en elkaar. Om samen te ontdekken wat God ons in Zijn Woord zegt en wat dat concreet betekent in ons eigen leven. We leren ons eigen leven te plaatsen in het verhaal van God met de mens.

Op een kring kun je vragen stellen: Wat wil God met deze wereld? Wat is het doel van mijn leven? Wat heeft de bijbel mij te zeggen? Wat heb ik er aan voor vandaag? Het is verrassend voor jezelf te ontdekken dat Gods Woord nog steeds springlevend is en ons niet in de kou laat staan. Op een kring luisteren we ook naar elkaar, hebben we oog voor elkaar en vormen we samen een levend stukje van de gemeente. Samen ontdekken we wat het volgen van Jezus betekent voor ons werk, onze vrijetijdsbesteding, onze relaties, onze tijd, onze talenten en ons geld.

Hartelijk welkom op de hieronder genoemde kringen; nieuwe mensen zijn ook op alle kringen welkom!
Voor meer informatie over de kringen, kunt u mailen naar info@woudtsekerk.nl.

Ja zeggen tegen God – voorbereiding op doop of belijdenis

God heeft ja gezegd tegen ons. Via al die mensen die ons op onze levensweg iets hebben meegegeven van God: onze ouders, misschien je opa of oma, een leraar op school, een vriend… God heeft ja gezegd tegen ons. Via al die verhalen in de Bijbel, en het duidelijkst door bij ons te komen en mens te worden in Jezus. Als je gedoopt bent als kind, heeft God toen ja tegen je gezegd, heel persoonlijk. Het is de bedoeling dat wij ook ja zeggen tegen God en ook elkaar daarin bemoedigen. Misschien ben je nog niet gedoopt, of heb je nog geen belijdenis gedaan. Dan is het nu een goed moment om daarmee bezig te gaan… Op deze kring denken we met elkaar na over kernpunten van het christelijk geloof: wie betekent God voor je, wie is Jezus, hoe werkt de Heilige Geest in ons en in de wereld, hoe leven we als christen nu, op ons werk, in onze relaties, in deze wereld; wat betekent de kerk; hoe ervaren we de leiding van God; wat betekenen de doop en het avondmaal? In het voorjaar is er de mogelijkheid om gedoopt te worden / belijdenis te doen. Mocht je nog niet weten of je daar dan aan toe bent: die keuze kun je in de loop van het jaar maken.

De eerste avond is 19 september om 20.00 uur. Van harte welkom!

Jongvolwassenenkring

De Jongvolwassenen Kring is een Bijbelkring voor jongvolwassenen. Met elkaar proberen wij ons af te vragen wat de Bijbel ons zegt als Gods Woord voor ons hart en voor de praktijk van ons leven. We komen eens in de 14 dagen bijeen op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij één van de kringleden thuis. Het komend jaar gaan we de Brief van Paulus aan de Romeinen bespreken. Dit is een pittige brief van Paulus, waarin het hele evangelie wordt uitgelegd. Ook voor ons is deze brief nog springlevend.

Startavond donderdag 22 september om 20.00 uur.

Bijbelkring donderdagavond

We komen eens per maand bij elkaar op donderdagavond, bij de deelnemers thuis. We lezen en bespreken het bijbelboek Exodus. Het grote verhaal over slavernij, bevrijding, de tocht door de woestijn op weg naar het beloofde land. Over hoe God het leven binnenkomt van dat onderdrukte volk, en het leven van Mozes. En hoe Hij wil leven met ons, samen en ook persoonlijk. Wat leren we hieruit over wie God is, toen en nu. En over hoe Hij met ons begaan is, en ons wil leiden, door dit leven, naar het beloofde land. We bespreken het aan de hand van het boekje dat we gebruiken: Gaan op Gods weg van ds. Tanno Verboom.

De eerste avond is: 22 september, aanvang 20.00 uur. Van harte welkom!

Levensvragen nu

Op deze kring bespreken we actuele levensvragen. Dat doen we aan de hand van het boek: Hoe zullen we dan leven? Christelijke kijk op actuele thema’s (Samuel Wells). Er zijn drie clusters onderwerpen: De wereld, ons leven en onze sterfelijkheid. Vorig jaar hebben we een aantal thema’s behandeld, maar er is nog genoeg over…De wereld kan bijv. gaan over migratie, milieu, ongelijkheid, Europa, oecumene. Ons leven kan bijv. gaan over handicaps, kindertijd, huiselijk geweld, pensioen en roeping. Aan de onderwerpen rondom onze sterfelijkheid zijn we afgelopen jaar nog helemaal niet toegekomen: rouw(verwerking), chronische ziekte, teleurstelling, schaamte, ouderdom, dementie, ongeneeslijke ziekte, hulp bij zelfdoding en de dood. Samen als groep bepalen we welke onderwerpen we bespreken.

De eerste avond is 20 september om 20.00 uur in De Rijstuin. Van harte welkom!

Wijkbijbelkring

Wijkbijbelkring vanuit onze eigen gemeente, de katholieke parochie in Den Hoorn en leden van de Mattheus gemeente in Delft, woonachtig in Den Hoorn.

Deze kring is bedoeld om mensen uit de buurt te ontmoeten en samen met elkaar uit de Bijbel te lezen en daarover door te praten. Om samen te ontdekken wat de verhalen uit de Bijbel vandaag voor ons betekenen.

Deze kring komt maandelijks bij elkaar op woensdagavond van 18.30 – 21.00 uur. We beginnen met een eenvoudige maaltijd.

Kring geloofsopvoeding

Als ouders van jonge kinderen gaan we met elkaar in gesprek over geloof en opvoeding. Geweldig om als ouders de gelegenheid te hebben om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken over wat ons bezighoudt.

Deze kring komt maandelijks bij elkaar.

Seniorenkring

Deze keer hebben we een heel toepasselijke Bijbelstudie voor u uitgezocht, gezien onze gemiddelde leeftijd: “Ouder worden in Gods licht” door ds. René van Loon. Kringleider is ds. Barbara Lamain en het eerste thema om met elkaar te bespreken zal zijn: “Hoe kan de ouderdom een rijke ervaring zijn?”.
De seniorenkring vindt plaats op iedere derde donderdag van de maand (behalve in december) in De Rijstuin. Inloop om 9.45 uur met koffie, zodat we om 10.00 uur kunnen beginnen. U bent van harte welkom! Dat geldt uiteraard ook voor nieuwe mensen.