info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Kringen 2020-2021

Op zondagen komen we samen met de hele gemeente. Het is belangrijk om elkaar ook door de weeks in kleinere verbanden te ontmoeten op een kring. Op een Bijbelkring komen we samen om ons geloof en leven met elkaar te delen. Om God beter te leren kennen en elkaar. Om samen te ontdekken wat God ons in Zijn Woord zegt en wat dat concreet betekent in ons eigen leven. We leren ons eigen leven te plaatsen in het verhaal van God met de mens.

Op een kring kun je vragen stellen: Wat wil God met deze wereld? Wat is het doel van mijn leven? Wat heeft de bijbel mij te zeggen? Wat heb ik er aan voor vandaag? Het is verrassend voor jezelf te ontdekken dat Gods Woord nog steeds springlevend is en ons niet in de kou laat staan. Op een kring luisteren we ook naar elkaar, hebben we oog voor elkaar en vormen we samen een levend stukje van de gemeente. Samen ontdekken we wat het volgen van Jezus betekent voor ons werk, onze vrijetijdsbesteding, onze relaties, onze tijd, onze talenten en ons geld.

Hartelijk welkom op de hieronder genoemde kringen; nieuwe mensen zijn ook op alle kringen welkom!
Voor meer informatie over de kringen, kunt u mailen naar kringwerk@woudtsekerk.nl.

Kring geloofsopvoeding

Je wilt je kinderen het beste meegeven. Opvoeden in geloof. Maar hoe doe je dat? Niet altijd zo gemakkelijk. Samen met ouders van jonge kinderen willen we met elkaar in gesprek over relevante thema’s. Natuurlijk is er alle ruimte voor vragen of onderwerpen die je bezig houden in de geloofsopvoeding van je kinderen. Het is altijd heel waardevol om een aantal avonden de tijd te nemen om met elkaar te praten over hoe we onze kinderen mogen voorleven in het geloof in Jezus. Het uitwisselen van elkaars ervaringen geeft inspiratie en kracht om samen deze weg met onze kinderen te gaan.

In oktober starten we met de kring en verwelkomen daarbij graag nieuwe deelnemers. We komen 5 keer per seizoen bij elkaar in De Rijstuin.

Gebedskring

We komen bij elkaar om te bidden om de Heilige Geest en om de noden en vreugden van de gemeente voor God te brengen. Onze Vader in de Hemel hoort het gebed, dat we tot Hem richten in de naam van Zijn Zoon.

De kring komt eens in de 14 dagen bijeen, op de 2e en 4e dinsdagavond van de maand, om 19.00 uur in De Rijstuin.

Jongvolwassenenkring

De Jongvolwassenenkring is een Bijbelkring voor jongvolwassenen. Met elkaar vragen we ons af wat de Bijbel ons zegt als Gods Woord voor ons hart en de praktijk van ons leven. Dit jaar gaan we het evangelie van Matteüs bespreken. Dit evangelie is in het bijzonder voor de Joden geschreven. Daarom staan er vele verwijzingen in naar het Oude Testament. Ook voor ons is het nog steeds springlevend.

We komen eens in de 14 dagen bijeen op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Rijstuin.

Seniorenkring

Het komende seizoen bespreken we tijdens de bijeenkomsten van de seniorenkring het evangelie naar de beschrijving van Marcus. De kring wordt geleid door dominee Barbara Lamain.

De seniorenkring vindt plaats op iedere derde donderdag van de maand (behalve in december) in De Rijstuin. Inloop om 9.45 uur met koffie, zodat we om 10.00 uur kunnen beginnen. U bent van harte welkom!!

Gesprekskring

We lezen uit de Bijbel, bestuderen wat er staat en wat het voor ons betekent. We bidden samen en praten over geloof en leven: Wat vraagt God van ons in deze tijd? Hoe breng je je geloof in praktijk? Waarin heb jij de afgelopen weken iets van God gezien? Wat heeft het Bijbelgedeelte van deze avond ons te zeggen? Natuurlijk is er ruimte voor eigen vragen, maar we hebben gemerkt dat het ook heel bemoedigend is om geloofservaringen met elkaar te delen. De avonden worden geleid door ds. Barbara Lamain. Dit jaar bespreken we samen het evangelie naar de beschrijving van Marcus.

Iedere twee weken komen we op donderdagavond bij elkaar in De Rijstuin. Om 20.00 uur beginnen we met koffie en thee en we proberen de avond om 21.45 uur af te ronden.