Collecten

In iedere dienst vinden drie collecten plaats. De eerste is bestemd voor een door de Diaconie gekozen doelen (de ander), de tweede collecte is voor het werk van het College van Kerkrentmeesters (de kerk). Aan de uitgang is de mogelijkheid om een bijdrage te doen voor de zending. Deze bijdragen zijn bestemd voor de projecten van Streekverband De Tien.

contant of digitaal

Tijdens de kerkdiensten kunt u uw gift contant geven in de collectezakken en in de zendingsbus bij de uitgang.

Het is ook mogelijk om digitaal te geven. Gemeenteleden kunnen dat doen via onze eigen Woudtse kerk app. Gasten kunnen digitaal geven door de QR-code bij de uitgang van de kerk te scannen (zie ook hiernaast). Deze leidt naar onze collectepagina, waarop u per collecte kunt bepalen wat u wilt geven en het totale bedrag vervolgens via iDeal overmaakt.

streekverband de tien

Regelmatig wordt gecollecteerd voor de projecten die door Streekverband De Tien worden ondersteund. In ieder geval de avondmaalscollecten en de zendingsbussen bij de uitgang zijn hiervoor bestemd.

Streekverband De Tien is een diaconale samenwerking van kerken uit het Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland. Er wordt geld bij elkaar gebracht om geselecteerde (vooral buitenlandse) projecten te ondersteunen.

Als u de projecten van Streekverband De Tien wilt ondersteunen is uw gift van harte welkom op bankrekeningnummer:
NL58 RABO 0343 6166 61 o.v.v. penningmeester “Streekverband De Tien” te Naaldwijk.