Diaconie

Omzien naar elkaar

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, laat het weten!

Veel mensen hebben te maken met de gevolgen van de energiecrisis, de inflatie of zijn verhuisd naar Nederland om reden van oorlog of onveiligheid in eigen land. Regelmatig komen er hulpvragen binnen van inwoners van Midden-Delfland bij Kerk voor de Buurt, de Diaconie en de Stichting Welzijn Midden-Delfland die we, samen met gemeenteleden, zo goed mogelijk proberen op te lossen. We geven advies, bieden financiële hulp, verwijzen naar bestaande instanties of geven praktische hulp in de vorm van ‘handjes en klustijd’.

Het is mogelijk om een financiële bijdrage te doen op de rekening van de Diaconie van de Woudtse Kerk NL47RABO 0358 2022 64 onder vermelding van ‘omzien naar elkaar’. De Diaconie heeft een ANBI status, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Bent u inwoner van Midden-Delfland en heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Aarzelt u niet, neem contact op met Kerk voor de Buurt of de Diaconie: diaconie@woudtsekerk.nl.

schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje is ontstaan in 2010 dankzij de samenwerking tussen kerkelijke organisaties in Nederland. Zij vonden elkaar in het gezamenlijke verlangen een structurele oplossing te bieden aan de toenemende armoedeproblematiek in ons land. Samen met gecertificeerde christelijke bureaus voor schuldhulp ontwikkelden zij een professionele werkformule en trainingen. Het ondersteunt de diaconie om op een eigentijdse wijze actief te zijn in de samenleving. Vanaf het voorjaar 2013 zijn er ook in Midden-Delfland maatjes actief.  Een maatje ondersteunt en leert iemand hoe hij in de toekomst weer zelf de regie over zijn financiële huishouding kan nemen. Hij neemt niet over, hij neemt ook niet de plaats in van een professionele hulpverlener. Iemand kan de hulp van een maatje inschakelen nog voordat hij in de schulden raakt. Graag zelfs. Voorkomen is beter dan genezen! Hulp nodig of maatje worden? Kijk dan op de website van Schuldhulpmaatje Midden-Delfland.

dorcas

Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale samenwerking, waar in Nederland velen mensen bij betrokken zijn. Iedereen draagt op zijn eigen manier een steentje bij. Bijvoorbeeld als vrijwilliger, partner of kerk. Of door te bidden, te doneren of bij Dorcas te werken. Met elkaar in actie komen voor mensen in nood. Dorcas creërt mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen en voorziet waar nodig in de eerste levensbehoeften. En zij bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Dorcas werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Er zijn vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren zij in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen zij noodhulp en dragen bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren zij in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Hierbij staan daadkracht, integriteit en liefde centraal. Ook in onze omgeving zijn mensen voor Dorcas actief.

In de afgelopen jaren werd er vanuit de Woudtse Kerk eenmaal per jaar een voedselactie of kledinginzameling georganiseerd. Op dit moment wordt het werk van Dorcas ondersteund d.m.v. collectes, het is ook een aandachtsproject via Streekverband De Tien. Bij de boerderij van de fam. Van der Berg aan de Keenenburgweg 59-61 Schipluiden staat een blauwe Dorcas container. Daar kunt u de kleding in deponeren. Tevens is er een Dorcas depot aan de Lierweg 53 in De Lier. In Naaldwijk kunt u van woensdag t/m zaterdag terecht in de Dorcas winkel in de Prins Hendrikstraat.

protestantse vrijwilligersdienst

Deze vrijwilligers bezoeken onder andere ouderen bij hun verjaardag en organiseren contactmomenten. Ook regelen zij het Bloemenfonds, waarbij iedere zondag een fleurig boeket voorin de kerk staat dat na afloop als groet van de gemeente bij een gemeentelid wordt gebracht.

Burenhulp
Collecten
ANBI