info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Diaconie

Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje is ontstaan in 2010 dankzij de samenwerking tussen kerkelijke organisaties in Nederland. Zij vonden elkaar in het gezamenlijke verlangen een structurele oplossing te bieden aan de toenemende armoedeproblematiek in ons land. Samen met gecertificeerde christelijke bureaus voor schuldhulp ontwikkelden zij een professionele werkformule en trainingen. Het ondersteunt de diaconie om op een eigentijdse wijze actief te zijn in de samenleving. Vanaf het voorjaar 2013 zijn er ook in Midden-Delfland maatjes actief.  Een maatje ondersteunt en leert iemand hoe hij in de toekomst weer zelf de regie over zijn financiële huishouding kan nemen. Hij neemt niet over, hij neemt ook niet de plaats in van een professionele hulpverlener. Iemand kan de hulp van een maatje inschakelen nog voordat hij in de schulden raakt. Graag zelfs. Voorkomen is beter dan genezen! Hulp nodig of maatje worden? Kijk dan op de website van Schuldhulpmaatje Midden-Delfland.

Dorcas

Jaarlijks organiseert de diaconie in het voorjaar een inzameling van gebruikte kleding voor Dorcas.
Dorcas ondersteunt met de opbrengst van deze kleding projecten in Oost Europa en Afrika. In die projecten krijgen mensen trainingen en opleidingen waarmee zij een eigen inkomen kunnen verdienen. De tweedehands kleding biedt hen dus een eersteklas toekomst!

In het najaar organiseert de diaconie in de week van Dankdag voor gewas en arbeid de Dorcas Voedselactie.
Met de Dorcas Voedselactie zamelen we bij de supermarkt producten in voor de allerarmsten in Oost Europa. Met een voedselpakket wordt het leven in de wintermaanden wat dragelijker voor de mensen.

Protestantse Vrijwilligers Dienst

Deze vrijwilligers bezoeken onder andere ouderen bij hun verjaardag en organiseren contactmomenten. Ook regelen zij het Bloemenfonds, waarbij iedere zondag een fleurig boeket voorin de kerk staat dat na afloop als groet van de gemeente bij een gemeentelid wordt gebracht.