Wie zijn wij?

Wij zijn een kleine gemeente die groot belang hecht aan het Woord van God. Het evangelie van Jezus Christus is de bron waaruit wij willen leven. De kerkdiensten vormen het kloppend hart van onze gemeente. We vinden het belangrijk dat de Bijbel daarin op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd en het evangelie met het dagelijks leven wordt verbonden. We houden van zingen en doen dat vooral uit het Nieuwe Liedboek en uit de Woudtse liedbundel. Er is veel aandacht voor kinderen.

We willen graag een open en vriendelijke gemeente zijn waar gasten zich welkom voelen. Binnen de gemeente is er veel zorg en aandacht voor elkaar, die zich vaak uit in praktische hulp. Er is behoefte om ook kerk naar buiten te zijn: zichtbaar en toegankelijk voor mensen uit onze buurt.

We weten ons gevoed door en verbonden met de kerkelijke traditie. We willen ons geloof en leven met elkaar delen, en elkaar bemoedigen in het volgen van Jezus in het dagelijks leven. Groeien in het geloof en gesprekken voeren rond de Bijbel vinden we daarom belangrijk. Dat uit zich in de catechese en gesprekskringen. Er is een zeer goede samenwerking met de Rooms-katholieke parochie op verschillende gebieden.

Op zondagmorgen komen we samen in het prachtige kerkje in ’t Woudt, het kleinste dorp van Nederland. Deze kerk staat in de zomermaanden op zaterdag open voor bezichtiging en er worden regelmatig concerten gehouden. Voor de avonddiensten gaan we naar De Rijstuin in Den Hoorn. Dit gebouw is geschikt voor kerkdiensten, maar ook voor vergaderingen, ontmoetingen, jeugdwerk, als repetitieruimte, en het wordt ook wel verhuurd voor verjaardagen en dergelijke.

Ons beleidsplan 2022-2026 heeft als motto: “Gods liefde kennen, delen en doorgeven”. Speerpunten zijn:

  1. Gemeenteleden stimuleren in de levende omgang met God
  2. Dienend aanwezig zijn in de lokale gemeenschap
  3. Geloofsopvoeding bieden aan jeugd, jongeren en gezin

Drie straten en een kerk

Artikel Nederlands Dagblad 24 oktober 2020

Het ‘kleinste dorpje van Nederland’ telt 16 huizen en 34 inwoners. Er staat een relatief grote kerk, die je al van verre ziet staan. Hoe vol zou het daar zijn? Het corona-advies is maximaal dertig kerkgangers binnen te laten, maar komt men hier wel aan dertig?