info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Wie zijn wij?

Drie straten en een kerk

Artikel Nederlands Dagblad 24 oktober 2020

Het ‘kleinste dorpje van Nederland’ telt 16 huizen en 34 inwoners. Er staat een relatief grote kerk, die je al van verre ziet staan. Hoe vol zou het daar zijn? Het corona-advies is maximaal dertig kerkgangers binnen te laten, maar komt men hier wel aan dertig?

LEES VERDER

Wij zijn een kleine gemeente die groot belang hecht aan het Woord van God. Het evangelie van Jezus Christus is de bron waaruit wij willen leven. De kerkdiensten vormen het kloppend hart van onze gemeente. We vinden het belangrijk dat de Bijbel daarin op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd en het evangelie met het dagelijks leven wordt verbonden. We houden van zingen en doen dat vooral uit het Nieuwe Liedboek en uit de Woudtse liedbundel. Er is veel aandacht voor kinderen. Er zijn ook jongeren en jongvolwassenen betrokken bij de gemeente, vooral bij activiteiten voor hun eigen leeftijdscategorie.
We willen graag een open en vriendelijke gemeente zijn waar gasten zich welkom voelen. Binnen de gemeente is er veel zorg en aandacht voor elkaar, die zich vaak uit in praktische hulp.
We weten ons gevoed door en verbonden met de kerkelijke traditie en er is een bescheiden maar zeer goede samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie. Groeien in het geloof en gesprekken voeren rond de Bijbel vinden we belangrijk. Dat uit zich in de catechese en gesprekskringen.

Op zondagmorgen komen we samen in het prachtige kerkje in ‘t Woudt, het kleinste dorp van Nederland. Deze kerk staat in de zomermaanden op zaterdag open voor bezichtiging en er worden regelmatig concerten gehouden. Voor de avonddiensten gaan we naar De Rijstuin in Den Hoorn. Dit gebouw is geschikt voor kerkdiensten, maar ook voor vergaderingen, ontmoetingen, jeugdwerk, als repetitieruimte, en het wordt ook wel verhuurd voor verjaardagen en dergelijke.

De basis voor onze meerjarenvisie (2009) komt uit “The healthy churches’ handbook” van Rick Warren. Daarin beschrijft Warren een zevental kenmerken voor een gezonde kerk. Sinds 2009 komen deze kenmerken steeds meer tot uiting. Een gezonde kerk:

 1. heeft het geloof als krachtbron
 2. heeft een naar buiten gerichte blik
 3. zoekt Gods wil, ook als het haar wat kost
 4. is in staat om te veranderen
 5. functioneert als gemeenschap
 6. maakt ruimte voor iedereen
 7. doet een paar dingen en doet die goed

Ons beleidsplan 2015-2018 heeft het motto: “Werk mee aan een gezonde kerkgemeenschap die betekenis heeft voor de buurt”. De speerpunten zijn:

 1. Getuigen van wat ons beweegt
 2. Ontmoeting tussen mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk
 3. Boeien en binden van jeugd en jongeren
 4. Een gezonde gemeente zijn en blijven