Woudtse Kerkkoor

Het Woudtse Kerkkoor is een koor dat streeft naar het zingen van eenvoudige geestelijke liederen, in erediensten in de gemeente of daarbuiten. Er wordt op verzoek gezongen in zieken- en verzorgingshuizen. Het koor is opgericht in 1969 en telt ca. 30 leden. Het gemengd koor, variërend in leeftijd, staat onder leiding van dirigent Gert Jan Hol.

De repetities worden gehouden in De Rijstuin op donderdag van 19.45 tot 22.00 uur.