VakantieBijbelWeek

Wat

De VakantieBijbelWeek is een feestelijke gebeurtenis van een paar dagen tijdens een van de schoolvakanties. Deze week wordt in kerkelijke gemeenten georganiseerd om het Evangelie van Jezus aan de kinderen door te geven. We vertellen een Bijbelverhaal, spelen sketches, zingen, knutselen, doen spelletjes en op de laatste dag eten we samen. Door al deze activiteiten heen wijzen we kinderen op het spoor van God en de Bijbel.

Doel

De VBW wil rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) in aanraking brengen met God en Jezus door het Evangelie te vertellen en voor te leven. De VBW vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Jezus. Alle onderdelen zoals zingen, poppensketch, verhalen vertellen en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus door te geven.

Voor wie

De VBW is in eerste instantie bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan en Jezus nog niet kennen. Door de VBW proberen we deze kinderen op het spoor van Hem en Zijn gemeente te zetten.
We realiseren ons dat er kinderen zijn die tijdens de VBW voor het eerst in aanraking komen met de boodschap van de Bijbel en voor wie de VBW ook de enige plaats is in hun leven waar dit gebeurt! Als je meewerkt aan een VBW moet je beseffen dat het om déze kinderen gaat, al zijn het er maar vier of vijf tussen al die tientallen kinderen die komen. Wanneer deze kinderen zich aangesproken voelen, zal het de andere (kerkelijke) kinderen vast en zeker ook zo vergaan. Dat heeft de praktijk bewezen.
Natuurlijk zijn ook de kinderen, tieners en jongeren welkom, die gewend zijn om naar de kerk te gaan, of die er af en toe wel eens komen.

GELOVIG OF NIET: IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!