info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Nieuws


Actie Kerkbalans – Geef voor je kerk

Op maandag 20 januari is het zo ver, dan gaat weer een flinke ploeg vrijwilligers op pad om de enveloppen voor de Actie Kerkbalans (AKB) 2020 rond te brengen. Ook in 2020 willen we als kerkgemeenschap in geloof en in relevantie groeien en invulling kunnen geven aan de pastorale behoefte van de gemeente, op kringen en in groepen waar we ons geloof en leven met elkaar delen, in pastorale ontmoetingen en ook bij diaconale activiteiten. Om zo te groeien in geloof en met elkaar Jezus na te volgen. Daarnaast willen we ook ruimte...

Lees meer

Kinderbeurs: terug- en vooruitblik

Het jaar 2019 ligt achter ons en de belangstelling voor het inleveren en kopen van de kinderspullen was heel goed. Hierdoor ontstond een echte kringloop van kinderspullen van het ene naar het andere kind. En het geld dat ervoor werd betaald komt ook weer ten goede aan kinderen. De goede doelen die we er mee ondersteunen zijn: Stichting Kinderen van de Voedselbank, zij kregen € 2530,-. Aan Stichting Vrienden van Droom Je Thuis, (voor kinderen met een beperking, die dromen van een eigen huis in het Westland) konden we ook € 2530,- overmaken....

Lees meer

Oliebollenactie

Dit jaar organiseren we een oliebollenactie waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de vernieuwing van de keuken in De Rijstuin.De voorbereidingen voor deze actie zijn al in volle gang. Het is niet zo dat we al oliebollen en appelflappen aan het bakken zijn, want dat laten we aan Bakker Holtkamp over. We weten al dat u dezelfde prijs betaalt voor een zak met 10 oliebollen of 4 appelbeignets als bij de bakker in de winkel! Dat betekent 4 appelbeignets voor € 8,20 en 10 oliebollen voor € 10,00. Per stuk kosten de oliebollen €...

Lees meer

Levende Adventskalender

Op 1 december begint de Adventsperiode. In deze weken leven we samen toe naar Kerst. Dat doen we dit jaar ook door de Levende Adventskalender. Wat betekent dat? In de Adventsperiode bieden we ook door de week gelegenheid om samen te komen en elkaar beter te leren kennen, op een informele manier. Op een heel aantal data in deze periode is een huis in de gemeente ofwel ’s middags van 14.30 – 16.00 ofwel ’s avonds van 20.00 – 21.30 opengesteld voor wie zin heeft om langs te komen. Het overzicht is op...

Lees meer

Kerstproject kindernevendienst

Het kerstproject van de kinderen staat in het teken van vrede. De hemelse vrede die God geeft. In het Bijbelboek Micha lezen we hoe de profeet Micha werkt in Juda. Hij mag in een tijd van bedreigingen aan het volk vertellen over wat er komen gaat, vanuit Gods perspectief. Micha belooft dat God zal ingrijpen en vrede zal brengen. Micha geeft het volk Israël en ons een bijzonder vergezicht. God heeft een plan: de koning die in vrede zal regeren, komt. In de adventstijd bereiden we ons voor op het kerstfeest. We zijn...

Lees meer

Gedachtenisdienst 24 november

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we degenen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar door de dood zijn ontvallen. Wij gedenken allen die tot onze gemeente hebben behoord, of zich met onze gemeente verbonden voelden. Daarnaast gedenken wij personen van wie gemeenteleden het op prijs stellen dat hun namen worden genoemd. Tijdens de dienst noemen we de namen van onze overleden dierbaren. Na het noemen van iedere naam wordt aan de Paaskaars – het symbool van de aanwezigheid van de verrezen Christus – een kleine kaars aangestoken. Voor degene...

Lees meer

Wim en Lenie 50 jaar betrokken

Vanwege 50 jaar betrokkenheid bij het Woudtse kerkkoor en bij onze kerkelijke gemeente heeft de kerkenraad Wim en Lenie Steenks in het zonnetje gezet. Zij kregen een onderscheiding aangeboden namens de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, behorend bij 50 jaar trouwe betrokkenheid en ondersteuning. Vanaf de oprichting van het Woudtse kerkkoor zijn Wim en Lenie betrokken geweest bij de organisatie. Wim regelt nog veel, waaronder de muziek, en Lenie is jarenlang penningmeester geweest. Daarnaast is Wim bijna 12 jaar actief geweest als diaken en was Lenie ouderling in onze kerkenraad. Beiden zijn nog steeds...

Lees meer

Start maandagmiddagbijbelclub

Elke maandagmiddag is er MaandagMiddagBijbelClub! Dit is bedoeld voor alle kinderen uit groep 7 en 8. Gelijk uit school ben je welkom in De Rijstuin. Wij zorgen dan voor wat drinken en wat lekkers. Het duurt tot ongeveer 16.30 uur. Op de club denken we samen na over verhalen uit de Bijbel en wat de Heere God daarin tegen ons te zeggen heeft. Dit seizoen gaan we aan de gang met verhalen uit het Nieuwe Testament. We gebruiken het boekje ‘On Track’, dat je krijgt bij de eerste bijeenkomst. We zullen ook op...

Lees meer

Afscheid pastor Jan Lamberts en verwelkoming opvolger Melchior Kerklaan

Na vele jaren de parochies van Delft en Midden-Delfland te hebben gediend gaat pastor Jan Lamberts ons verlaten. Per 1 september werkt hij in de Bollenstreek-Zuid: Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en Warmond. We zijn dankbaar voor alle jaren waarin we vanuit onze gemeente mochten samenwerken met Jan – vooral in de context van de oecumenische samenwerking. We hebben hem leren kennen als een warme, open man die zeer toegankelijk is voor de mensen van de parochie en ook voor ons. Hij droeg de oecumenische samenwerking een warm hart toe. We zullen hem missen...

Lees meer