Pastoraat

In onze kerkelijke gemeente kijken we naar elkaar om en leven we met elkaar mee. In aanvulling daarop wordt pastorale zorg verleend door de predikant en ouderlingen.


Ouderen

Het pastoraat voor gemeenteleden van 75 jaar of ouder wordt verzorgd door diverse pastoraal bezoekers, in afstemming met de predikant. Buiten deze bezoeken om bent u uiteraard vrij om hen op ieder gewenst moment zelf te benaderen.


Jongeren

Jongeren kunnen terecht bij jeugdouderling Rienk Koolstra: 06-15005071.


Wijken

Het pastoraat voor gemeenteleden die jonger zijn dan 75 jaar is per wijk georganiseerd. De wijkouderlingen komen op bezoek wanneer u aangeeft daaraan behoefte te hebben, of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om blijde gebeurtenissen, moeilijkheden, verhuizingen en dergelijke rechtstreeks aan uw ouderling en/of de predikant door te geven.