Bazaar

Eens in de twee jaar is er een grote bazaar. Het doel van de bazaar is: de Woudtse kerk onderhouden en behouden voor nu en de toekomst!
Vooraf worden bedrijven benaderd voor sponsoring en worden aan de deur loten verkocht. Mail naar bazaar@woudtsekerk.nl voor meer informatie.