info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Nieuws


Onderhoud Woudtse kerk en kosterswoning

Op maandag 6 april is er aangevangen met gepland onderhoud aan de Woudtse kerk. Aan de Oostgevel, de zijde van de kansel, worden er diverse reparaties aan het metselwerk verricht en wordt het onderste deel van de gehele gevel van nieuw voegwerk voorzien.  Ook zal er aan de toren worden gewerkt. Zo krijgt het buiten houtwerk rondom de toren en torenspits een onderhoudsbeurt, wordt het loodwerk vernieuwd of opnieuw bevestigd, wordt de leibedekking gecontroleerd en krijgen de wijzerplaten een wasbeurt. De achtergevel en een deel van de zijgevel van de kosterswoning heeft diverse...

Lees meer

Stille Week: diensten en Heilig Avondmaal

Komende week is de Stille Week. We zijn gewend als gemeente om diensten te houden op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en 1e Paasdag. Dit jaar geldt voor de meesten van ons dat we deze tijd vooral thuis doorbrengen. We vinden het belangrijk dat we ook dit jaar op deze dagen deze diensten beleven met elkaar. De diensten zenden we allemaal uit vanuit de Woudtse kerk (in tegenstelling tot eerder bericht) en zijn mee te beluisteren via Kerkomroep en mee te kijken via YouTube. Voor de Stille Week zijn we gewend om...

Lees meer

Paasgroetenactie gaat door!

Het thema van de Paasgroetenactie dit jaar is: ‘Sta op’. Het resultaat is een kruis met takken met als tekst ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende! Er zijn drie soorten kaarten:  Dubbele Nederlandse kaarten, voor gedetineerden in Nederland Enkele Nederlandse kaarten, voor Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Enkele Engelse kaarten, voor gevangenissen in Nederland waar Engelstalige gedetineerden verblijven  Wilt u hieraan meedoen? Geeft u zich dan op via info@woudtsekerk.nl. Anders dan in voorgaande jaren, kunnen de geschreven paasgroetenkaarten in de brievenbus van De Rijstuin worden gedeponeerd, waarna alle kaarten in een verzamelenvelop...

Lees meer

Gift aan Rode Kruis

Afgelopen week kwam er via het Rode Kruis in deze uitzonderlijke tijd een uitzonderlijk verzoek binnen. Het Rode Kruis verleent hulp rondom het coronavirus (COVID-19). De impact van het virus op de samenleving is ingrijpend en zorgwekkend en de roep om hulp is groot. Net als in alle andere noodsituaties is het Rode Kruis bereid en voorbereid om te ondersteunen. De situatie verandert iedere dag en de hulpverlening past zich hier zo goed mogelijk op aan. Ze bereiden zich continue voor op nieuwe hulpvragen en zetten alles op alles om zo goed mogelijk...

Lees meer

Digitale collecten

Nu we de kerkdienst noodgedwongen thuis of op een andere plek bijwonen, hebben we gekeken of er een oplossing is voor de collecten. Die is er inderdaad. Er zijn twee eenvoudige mogelijkheden om aan de collecte deel te nemen.

Lees meer

Maatregelen coronavirus II

We zijn geconfronteerd met veranderende richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is de reden om extra informatie te sturen halverwege de week. De informatie voor Samen moet al op zondag aangeleverd worden. Op komende zondag 22 maart zal om 10.00 uur ds. L. den Breejen uit Delft een aangepaste dienst verzorgen via de kerktelefoon en internet. Deze dienst zal plaatsvinden in aanwezigheid van een ambtsdrager en organist. U wordt van harte uitgenodigd thuis mee te luisteren, te zingen en te bidden. Houd uw liedboek en bijbel bij de hand....

Lees meer

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken te luiden.  Ook de Klokken van...

Lees meer

Bidden en danken

Heb je punten om voor te bidden of danken? Wil je graag dat we voor jou bidden? Of voor iemand die je kent? Aarzel niet en laat het weten. Als Protestantse Gemeente ’t Woudt – Den Hoorn willen we bidden en danken: voor elkaar, voor onze buurt, ons dorp, onze gemeenschap en daarbuiten. Voor de mensen die het moeilijk hebben, voor de mensen die zich inspannen voor het welzijn van anderen. Mensen dichtbij en ver weg. We hebben zoveel om voor te bidden en danken en we geloven dat God ons hoort. Wanneer je een...

Lees meer

Alternatieve kerkdiensten

Omdat morgen veel kerkdiensten – inclusief die van ons – zijn afgelast, worden er allerlei (online) alternatieven aangeboden. Morgen om 9.20 uur start op NPO 2 een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Ook aan de jongeren wordt gedacht: BEAM zendt morgen een online kerkdienst uit vanaf 11.00 uur op YouTube, inclusief BEAM Workshop Band (bekend van de EO-jongerendag). Check de link hieronder. Voor kinderen heeft Matthijs Vlaardingerbroek een online programma gemaakt op zijn website Creatief Kinderwerk. Zo is er voor jong...

Lees meer