Help de slachtoffers in Marokko

·

Op zaterdagavond 8 september werden de mensen in Centraal Marokko opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter.
Op dit moment zijn er al enkele duizenden mensen omgekomen, gewond geraakt en dakloos geworden.
De partnerorganisaties van Operatie Mobilisatie in Marokko werken hard om de bewoners in de getroffen gebieden zo goed mogelijk bij te staan. Ze evalueren voortdurend wat de mensen het meest dringend nodig hebben, omdat de omstandigheden snel veranderen en ze de hulpverlening moeten aanpassen aan de beschikbare middelen. Zo is het bijvoorbeeld overdag heet, maar ’s nachts koelt het heel snel af. Hard nodig zijn hygiënepakketten, voedselpakketten, kleding en dekens.
De diaconie heeft besloten om op zondag 24 september te collecteren voor de slachtoffers in Marokko. U kunt ook zelf een gift overmaken naar NL13 RABO 0114 2329 38 o.v.v. “Noodhulp Marokko”. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Bid en geef voor Marokko!