info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Omzien naar elkaar

Veel mensen hebben te maken met de gevolgen van de energiecrisis, de inflatie of zijn verhuisd naar Nederland om reden van oorlog of onveiligheid in eigen land. Regelmatig komen er hulpvragen binnen van inwoners van Midden-Delfland bij Kerk voor de Buurt, de Diaconie en de Stichting Welzijn Midden-Delfland die we, samen met gemeenteleden, zo goed mogelijk proberen op te lossen. We geven advies, bieden financiële hulp, verwijzen naar bestaande instanties of geven praktische hulp in de vorm van ‘handjes en klustijd’.

Wij zijn dankbaar dat er, via de collectes tijdens de Kerstdagen en via giften een heel mooi bedrag is ontvangen!

Het blijft mogelijk om een financiële bijdrage te doen op de rekening van de Diaconie van de Woudtse Kerk: NL47RABO 0358 2022 64 onder vermelding van ‘omzien naar elkaar’. De Diaconie heeft een ANBI-status, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Bent u inwoner van Midden-Delfland en heeft u help nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Aarzel niet en neem contact op met de Diaconie, Kerk voor de Buurt of ds. Barbara Lamain.