Christelijke Vrouwen Vereniging

Vanaf september t/m april is er iedere maand een bijeenkomst, waarin diverse onderwerpen behandeld worden, in De Rijstuin. Daarnaast worden er andere activiteiten zoals excursies, fietstochten en uitstapjes georganiseerd. Ook is er een gymnastiekclub en een leeskring.

Voorzitter: mevr. M. v.d. Windt-van Herk, tel. 015-2616000
Secretaris: mevr. N. v.d. Spek-v.d. Berg, tel. 015-2614959