info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Jeugdgroepen

De diverse jeugdgroepen zijn bedoeld om kinderen en jongeren te helpen groeien in het geloof. Door eigentijdse vormen en onderling gesprek proberen we op een boeiende wijze onderwijs te geven, met de Bijbel als uitgangspunt.
Voor contact over de jeugdgroepen kunt u mailen naar jeugdwerk@woudtsekerk.nl.

Maandagmiddagbijbelclub: basiscatechese 10-12 jaar

Kinderen van 10 tot 12 jaar hebben iedere maandag van 15.15 uur tot 16.15 uur hun eigen programma. Onder leiding van dominee Barbara Lamain leren ze op een leuke en hartverwarmende manier meer over de Bijbel.

Next level: jeugdcatechese 12-14 jaar

Samen leren we meer over onszelf, de ander en het volgen van Jezus. We maken daarbij gebruik van allerlei werkvormen en gaan dit jaar ook op bezoek bij oudere gemeenteleden om hen te interviewen. Iedere woensdagavond komen we van 19.45 tot 20.45 uur bij elkaar. Eefje van de Broek heeft de leiding en de avonden zijn meestal bij haar thuis.

Level up: jeugdcatechese 15-17 jaar

Samen eten, koken, lachen, uit de Bijbel lezen en praten over je geloof. Iedere twee weken op zondag van 17.00 tot 19.00 uur. Gezellig aan tafel en op de bank bij de jeugdouderlingen Aartjan en Renate Collée thuis.

Belijdeniscatechese

Voor hen die, om wat voor reden ook, (nog) geen belijdenis van het geloof hebben gedaan en dit alsnog overwegen is er de mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen. In een aantal gesprekken bezinnen we ons op waar het in het geloof om gaat. Geloven in God is enerzijds een heel persoonlijke zaak, anderzijds is het je plek innemen in een eeuwenoude en wereldwijde gemeenschap van gelovigen: je bent de eerste niet en je bent de enige niet. Belijdenis doen wil niet zeggen dat je volleerd bent of nooit meer twijfelt; in wezen is belijdenis doen niets anders dan je Doop voor eigen rekening nemen en er openlijk voor uitkomen dat je daar blij mee bent en dat je bij God en bij Jezus Christus wilt horen en Hem wilt volgen in je leven. Overigens houdt het volgen van belijdeniscatechisatie geenszins de verplichting in om ook al meteen belijdenis te gaan doen.