info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Kringen 2018-2019

Op een kring kun je vragen stellen: Wat wil God met deze wereld? Wat is het doel van mijn leven? Wat heeft de bijbel mij te zeggen? Wat heb ik er aan voor vandaag? Het is verrassend voor jezelf te ontdekken dat Gods Woord nog steeds springlevend is en ons niet in de kou laat staan. Op een kring luisteren we ook naar elkaar, hebben we oog voor elkaar en vormen we samen een levend stukje van de gemeente.
Hartelijk welkom op de hieronder genoemde kringen.
Voor meer informatie over de kringen, kunt u contact opnemen met onze predikant, ds. Barbara Lamain.

Kring geloofsopvoeding

Je wilt je kinderen het beste meegeven. Opvoeden in geloof. Maar hoe doe je dat? Niet altijd zo gemakkelijk. Samen met ouders van jonge kinderen willen we met elkaar in gesprek over relevante thema’s aan de hand van het boekje De allerbeste wensen, aan de slag met opvoedingsidealen. Er zijn boekjes beschikbaar, zodat je deze niet zelf hoeft te kopen. Natuurlijk is er ook alle ruimte voor vragen of onderwerpen die je bezig houden in de geloofsopvoeding van je kinderen. Het is altijd heel waardevol om een aantal avonden de tijd te nemen om met elkaar te praten over hoe we onze kinderen mogen voorleven in het geloof in Jezus. Het uitwisselen van elkaars ervaringen geeft inspiratie en kracht om samen deze weg met onze kinderen te gaan.

In het najaar starten we met de kring en verwelkomen daarbij graag nieuwe deelnemers. We willen op de volgende maandagavonden van 20.00 – 21.30 uur bij elkaar komen: 8 oktober, 12 november, 14 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april.

Gebedskring

We komen bij elkaar om te bidden om de Heilige Geest en om de noden en vreugden van de gemeente voor God te brengen. Onze Vader in de Hemel hoort het gebed, dat we tot Hem richten in de naam van Zijn Zoon.

De kring komt eens in de 14 dagen bijeen, op de 2e en 4e dinsdagavond van de maand, om 19.00 uur in De Rijstuin.

Jongvolwassenenkring

De Jongvolwassenenkring is een Bijbelkring voor jongvolwassenen. Met elkaar vragen we ons af wat de Bijbel ons zegt als Gods Woord voor ons hart en de praktijk van ons leven. Dit jaar nemen we het bijbelboek Jesaja door. We kiezen de meest frappante hoofdstukken en die gedeelten die de komst en het werk van Jezus beschrijven.

We komen eens in de 14 dagen bijeen op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij één van de kringleden thuis.

Seniorenkring

De bijeenkomsten van de seniorenkring worden gehouden aan de hand van een bijbelstudieboekje van Bernhard Reitsma: Romeinen – de kracht van Gods genade. De kring wordt geleid door ds. Barbara Lamain.

De seniorenkring vindt plaats op iedere derde donderdag van de maand (behalve in december) in De Rijstuin. Inloop om 9.45 uur met koffie, zodat we om 10.00 uur kunnen beginnen. U bent van harte welkom!!

Gesprekskring

We lezen uit de Bijbel, bestuderen wat er staat en wat het voor ons betekent. We bidden samen en praten over geloof en leven: Wat vraagt God van ons in deze tijd? Hoe breng je je geloof in praktijk? Waarin heb jij de afgelopen weken iets van God gezien? Wat heeft het Bijbelgedeelte van deze avond ons te zeggen? Natuurlijk is er ruimte voor eigen vragen, maar we hebben gemerkt dat het ook heel bemoedigend is om geloofservaringen met elkaar te delen. De avonden worden geleid door ds. Barbara Lamain en als leidraad voor de gesprekken gebruiken we Leven in het Koninkrijk van het Evangelisch Werkverband.

Iedere twee weken komen we op donderdagavond bij elkaar, als het kan bij één van de deelnemers thuis. Om 20.00 uur beginnen we met koffie en thee en we proberen de avond om 21.30 uur af te ronden.