VakantieBijbelWeek

Terugblik VakantieBijbelWeek 2017

Foto’s VBW dag 1
Credits: Mariët Mostert

Foto’s VBW dag 2
Credits: Marian van der Velden

Foto’s VBW dag 3
Credits: Mariët Mostert

Wát zijn wij gezegend!

…met zó’n rijke gemeente! Vrijwilligers in alle maten en leeftijden, gulle gevers, mensen die bidden en mensen die bemoedigen. En niet op de laatste plaats: al die 133 (!!) kinderen die erbij wilden zijn vorige week. De vakantiebijbelweek was een feestje. Een feest om aan bij te mogen dragen en een feest voor de kinderen. En we stellen ons zo voor dat onze Heer ook kon genieten van die heerlijke zingende kinderstemmen, de saamhorigheid in de gemeente en het lef van onbekenden die gewoon kwamen meedoen. We mochten ruim zestig nieuwe kinderen verwelkomen! We kijken  terug op drie prachtige dagen, tot eer van God. En we dánken Hem voor de zegen die we hierbij kregen en de Geest die bij ons was. We zullen de foto’s en filmpjes er nog vaak op nakijken. We zijn dankbaar voor en naar alle gemeenteleden die een steentje hebben bijgedragen!

Op Facebook zijn naast de foto’s ook wat filmpjes te vinden!

Wat is de VakantieBijbelWeek?

De VakantieBijbelWeek is een feestelijke gebeurtenis van een paar dagen tijdens een van de schoolvakanties. Deze week wordt in kerkelijke gemeenten georganiseerd om het Evangelie van Jezus aan de kinderen door te geven. We vertellen een Bijbelverhaal, spelen sketches, zingen, knutselen, doen spelletjes en op de laatste dag eten we samen. Door al deze activiteiten heen wijzen we kinderen op het spoor van God en de Bijbel.

Doel van de VBW

De VBW wil rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) in aanraking brengen met God en Jezus door het Evangelie te vertellen en voor te leven. De VBW vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Jezus. Alle onderdelen zoals zingen, poppensketch, verhalen vertellen en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus door te geven.

Voor wie is de VBW bedoeld?

De VBW is in eerste instantie bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan en Jezus nog niet kennen. Door de VBW proberen we deze kinderen op het spoor van Hem en Zijn gemeente te zetten.
We realiseren ons dat er kinderen zijn die tijdens de VBW voor het eerst in aanraking komen met de boodschap van de Bijbel en voor wie de VBW ook de enige plaats is in hun leven waar dit gebeurt! Als je meewerkt aan een VBW moet je beseffen dat het om déze kinderen gaat, al zijn het er maar vier of vijf tussen al die tientallen kinderen die komen. Wanneer deze kinderen zich aangesproken voelen, zal het de andere (kerkelijke) kinderen vast en zeker ook zo vergaan. Dat heeft de praktijk bewezen.
Natuurlijk zijn ook de kinderen, tieners en jongeren welkom, die gewend zijn om naar de kerk te gaan, of die er af en toe wel eens komen.

GELOVIG OF NIET: IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!