info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. B. Schoone uit Poeldijk

Collecte Werelddiaconaat; Bangladesh: Water staat Bengalen aan de lippen

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

Collecte Catechese en Educatie

Eigentijds catechesemateriaal. Het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op de ontdekkingsreis naar het christelijk geloof en de betekenis van het geloof in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het catechesemateriaal Overhoop. Hierin komen alle ‘basics’ van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is! De gratis materialen met creatieve en interactieve werkvormen zijn beschikbaar via de website van JOP. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat jongeren in onze kerken blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hen past. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Catechese en Educatie.

Datum

10 februari 2019

Tijd

19:00 - 20:15

Locatie

De Rijstuin
Woudseweg 26, 2635 CC Den Hoorn
Categorie