info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. Barbara Lamain (Heilig Avondmaal)

Deze dag vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar. We volgen het leesrooster en lezen in beide diensten uit 1 Korinthe 12. Samen zijn we het lichaam van Christus. We zijn gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We hebben elkaar nodig en zijn met elkaar verbonden, door Christus. Nog veel meer dan we beseffen. Samen worden we geroepen, en samen zitten we aan Zijn tafel. Hoe dichter we bij Christus komen, hoe meer we ook beseffen dat wij tekort schieten. Mocht er iets zijn dat u / je dwars zit, juist met het oog op het vieren van het Avondmaal, voel u / je dan vrij om contact op te nemen. Juist dan hebben we Hem nodig. ‘Alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen’ (Ef. 5:13-14).

Voor degenen die aan huis gebonden zijn door ziekte, ouderdom of andere oorzaken en daardoor de kerkdienst niet kunnen bezoeken, is er gelegenheid tot het vieren van het Heilig Avondmaal thuis. Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken, kan contact opnemen met de predikant, zodat een afspraak gemaakt kan worden.

Collecte Streekverband De Tien

Tijdens het avondmaal collecteren we voor Streekverband De Tien. Streekverband De Tien is een initiatief van de diaconieën van de Westlandse kerken. Hiermee worden zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund. Al het geld gaat volledig naar die projecten. Afgelopen jaar was een jubileum jaar voor Streekverband De Tien. Bovendien zijn er drie nieuwe projecten gekozen die de komende 6 jaar ondersteuning krijgen van De Tien: Stichting Jarikin, Stichting Girls Empowerment Foundation en Stichting Westland4Gambia.

Datum

3 februari 2019

Tijd

19:00 - 20:15

Locatie

De Rijstuin
Woudseweg 26, 2635 CC Den Hoorn
Categorie