info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. L. den Breejen uit Delft

Collecte ZOA: Noodactie Schoon drinkwater in Afghanistan

Een alarmerend bericht uit Noord-Afghanistan: door extreme droogte kampen honderden families met een ernstig tekort aan drinkwater. En dat is een ramp. Zonder water kunnen deze gezinnen niet overleven. Door weersverschijnsel La Niña is er afgelopen winter te weinig sneeuw en regen gevallen. En dat terwijl veel Afghanen in het toch al droge gebied voor drinkwater hiervan afhankelijk zijn. Ook zijn veel oogsten mislukt, waardoor er niet genoeg voedsel is. Voor 400 families is de situatie dusdanig ernstig, dat ZOA nu in actie wil komen. “We zijn in het gebied de enige organisatie die iets met water doet. Voor hen zijn wij hun enige hoop. Met uw steun kunnen onze medewerkers in Afghanistan schoon drinkwater uitdelen”. Help ZOA om deze kwetsbare gezinnen te helpen.

 

Collecte Eredienst en Kerkmuziek

Ruimte om te vieren. Op zondag 22 april is de landelijke collecte bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek. Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen, door ervaringen te bundelen en materialen te delen. In Rwanda spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in de erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen. De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef aan de collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun geloof kunnen beleven of maak een bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse kerk o.v.v. collecte Eredienst en Kerkmuziek.

Datum

22 april 2018

Tijd

10:00 - 11:15

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25
Categorie