info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

1e in-gesprek-dienst op 25 februari

Deze zondagavond wordt de eerste in-gesprek-dienst gehouden. In deze dienst gaat het er anders aan toe dan u gewend bent tijdens een reguliere avonddienst. Er is geen dominee die de dienst leidt. De organist is wel aanwezig; hij begeleidt ons bij het zingen van bijpassende liederen. Twee ouderlingen bereiden de dienst voor. Het idee achter deze in-gesprek-diensten is om niet alleen te luisteren naar wat er gezegd wordt in de kerk, maar om ook met elkaar in gesprek te kunnen gaan aan de hand van een thema met een bijbehorend Bijbelgedeelte. Deze zondag is het thema ‘Jezus volgen’ en staat het Bijbelgedeelte Filippenzen 2 : 1-18 centraal. Samen willen we Gods Woord beter begrijpen. Daar hebben we elkaar hard voor nodig. We hopen u en jou dan ook te mogen begroeten tijdens deze eerste in-gesprek-dienst.

In 2018 zijn er 6 in-gesprek-diensten gepland. Steeds een avonddienst op de laatste zondag van de maand.