info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. Barbara Lamain


Live kijken en terugkijken: hierboven
Live luisteren | Terugluisteren
Liturgie

In deze dienst lezen we 1 Koningen 18, over Elia die offert op de Karmel. De grote confrontatie tussen enerzijds de Baälpriesters en hun god Baäl, en anderzijds Elia met de God van Israël. Wie is de ware God… en aan wie geef je je leven? Tot ziens in de Woudtse Kerk!

Collecte Diaconie: Lilianefonds

Van alle kinderen met een handicap, woont 80% in de armste streken van Afrika, Azië en Latijns- Amerika. Dat zijn tenminste 40 miljoen kinderen. Buitengesloten, kansloos en veel vaker dan anderen slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en geweld. Het Liliane Fonds verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen met een handicap die opgroeien in armoede en verstoken blijven van eerlijke kansen. Samen met lokale partnerorganisaties maken ze hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker en dragen ze bij aan een inclusieve samenleving waarin meedoen ondanks een handicap mogelijk is. U kunt het Lilianefonds steunen via deze collecte of een bedrag overmaken naar rekeningnummer IBAN: NL08 RABO 0303080000.

Collecte Kerkrentmeesters: PKN Kinderen en jongeren

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen vanaf hun eigen plek voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.

Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Datum

29 januari 2023
Verlopen

Tijd

10:00

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie