info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. L. den Breejen uit Delft

Collecte Diaconie

Stichting Hospice Beukenrode Naaldwijk

Beukenrode is er voor mensen in de laatste levensfase, die thuis of in het hospice willen sterven. De opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers van Beukenrode geven tijd, aandacht en ondersteuning aan de ernstig zieke en zijn of haar familie. Bij deze palliatieve terminale zorgondersteuning staat de kwaliteit van leven voorop en de mogelijkheid van gasten/zieken om zo lang mogelijk de regie in handen te houden. De circa 100 vrijwilligers van Beukenrode hebben voor hun werk een speciale opleiding gevolgd. De hulp aan stervenden en de ondersteuning van de mensen om hen heen vragen namelijk veel kennis en vaardigheden van de vrijwilliger. De vrijwilligers kunnen zowel bij de cliënt thuis als in het hospice worden ingezet. De vrijwilligers van Beukenrode krijgen geen geldelijke beloning voor hun werk, maar Beukenrode maakt natuurlijk wel kosten. Het Ministerie van VWS en de gemeente Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland verlenen wel subsidie, maar dit is echter niet toereikend om alle kosten te dekken. Giften en donaties zijn daarom altijd welkom.

Collecte Kerkrentmeesters: Eigen Werk

Datum

24 oktober 2021
Verlopen

Tijd

19:00

Locatie

De Rijstuin
Woudseweg 26, 2635 CC Den Hoorn
Categorie