info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Actie Kerkbalans – Geef voor je kerk

Op maandag 20 januari is het zo ver, dan gaat weer een flinke ploeg vrijwilligers op pad om de enveloppen voor de Actie Kerkbalans (AKB) 2020 rond te brengen. Ook in 2020 willen we als kerkgemeenschap in geloof en in relevantie groeien en invulling kunnen geven aan de pastorale behoefte van de gemeente, op kringen en in groepen waar we ons geloof en leven met elkaar delen, in pastorale ontmoetingen en ook bij diaconale activiteiten. Om zo te groeien in geloof en met elkaar Jezus na te volgen. Daarnaast willen we ook ruimte bieden aan initiatieven die aansluiten bij ons motto: “Werk mee aan een gezonde kerkgemeenschap die betekenis heeft voor de buurt”. Voor de dekking van de vaste kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van inkomsten in de vorm van vaste bijdragen van gemeenteleden. Zo werd in het afgelopen jaar bijna € 100.000 toegezegd en ook ontvangen. Een bedrag om heel dankbaar voor te zijn. Uw bijdragen aan de actie Kerkbalans stellen ons als kerkgemeenschap in staat om financieel ‘in balans’ te zijn. We zouden ook dit jaar op uw bijdragen willen rekenen: doet u weer mee?! Alvast hartelijk dank daarvoor.