info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Afscheid ds. Barbara Lamain

Afgelopen zondag hebben we met elkaar afscheid genomen van onze predikant ds. Barbara Lamain. Het was een bijzondere dienst, met Woord, zang en dans en aansluitend gelegenheid voor een persoonlijk afscheid. Wij danken Barbara voor de jaren dat ze predikant was in ons midden. We danken haar voor haar inzet, betrokkenheid en aandacht. We danken haar voor de manier waarop ze heeft samengewerkt binnen en buiten de gemeente. We danken haar voor wat ze met ons heeft gedeeld en voor wat we met haar konden delen. We wensen haar van harte Gods Zegen bij haar nieuwe gemeente Binnenstad-Vrijenban in Delft. De intrededienst zal zijn op zondag 7 mei om 15.00 uur in de Nieuwe kerk in Delft.

Pastorale ondersteuning

De kerkenraad is heel blij en dankbaar te kunnen melden dat ds. Emöke van Bolhuis- Szabó, met ingang van 8 mei, 16 uur per week pastorale ondersteuning zal bieden binnen onze gemeente. Heel bijzonder dat ze zo snel beschikbaar is. Afgesproken is dat ze tot ‘de overstapdienst’ de Maandag Middag Bijbelclub zal begeleiden in samenwerking met Arina Blom. In het nieuwe seizoen zal ze in ieder geval betrokken zijn bij de seniorenkring.

Wij danken God!