info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Digitale collecten

Nu we de kerkdienst noodgedwongen thuis of op een andere plek bijwonen, hebben we gekeken of er een oplossing is voor de collecten. Die is er inderdaad. Er zijn twee eenvoudige mogelijkheden om aan de collecte deel te nemen.

  1. Op onze betaalsite is de optie ‘Collectes’ toegevoegd aan het menu. Via deze knop kunt u geven aan doelen van zowel de Diaconie als de Kerkrentmeesters. Betalen kan anoniem of na inloggen en verloopt in beide gevallen via iDEAL.
  2. Het is ook mogelijk om uw gift te geven via de Kerkgeld app. Hiervoor is wel eerst een account op onze betaalsite nodig. Scan of klik op onderstaande QR-codes om de Kerkgeld app downloaden voor Android of iOS (Apple). Vervolgens koppelt u deze app aan onze kerk door in te loggen met uw betaalsite-account.

Per zondag worden de collectedoelen online bij de dienst gepubliceerd. Wanneer u op die dag geld geeft voor de Diaconie of Kerkrentmeesters, wordt dat bedrag vanzelf bestemd voor de aangegeven doelen. Voor aanstaande zondag 22 maart zijn de doelen bijvoorbeeld:

College van diakenen: Kerk in actie 40-dagentijd – Zuid-Soedan; Overleven in een burgeroorlog
College van kerkrentmeesters: Instandhouding van onze eigen kerkdiensten en gebouwen

Android

iOS (Apple)