info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Gift aan Rode Kruis

Afgelopen week kwam er via het Rode Kruis in deze uitzonderlijke tijd een uitzonderlijk verzoek binnen. Het Rode Kruis verleent hulp rondom het coronavirus (COVID-19). De impact van het virus op de samenleving is ingrijpend en zorgwekkend en de roep om hulp is groot. Net als in alle andere noodsituaties is het Rode Kruis bereid en voorbereid om te ondersteunen.

De situatie verandert iedere dag en de hulpverlening past zich hier zo goed mogelijk op aan. Ze bereiden zich continue voor op nieuwe hulpvragen en zetten alles op alles om zo goed mogelijk ondersteuning te verlenen aan autoriteiten. Het Rode Kruis biedt hulp daar waar de nood het hoogst is, ook in Nederland voor de meest kwetsbaren. Een groot deel van de organisatie is dan ook vrijgemaakt en de vrijwilligers en beroepskrachten werken 24/7 om hulp te verlenen. Wat doen zij in deze uitzonderlijke periode: 

  1. Zij hebben een noodnummer geopend en deze wordt intensief gebeld door vaak zeer kwetsbare mensen. Ze zoeken een luisterend oor, aanvullend advies of extra hulp als ze in quarantaine of thuisisolatie zitten. 
  2. Ze bieden steeds meer praktische ondersteuning zowel landelijk als vanuit de districten bij alle niet-medische taken, zowel in verpleeg- en verzorgingstehuizen als in ziekenhuizen en veldhospitalen. Ze vervoeren (mogelijk besmette) mensen naar het ziekenhuis.
  3. Sinds afgelopen vrijdag zamelen ze beschermingsmiddelen in die na controle en sortering overgedragen worden aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn.

Onze diaconie heeft besloten om een eenmalige donatie te verstrekken aan het Rode Kruis voor de middelen van de hulpverlening die door deze situatie onder druk komen te staan.