info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Groot onderhoud Woudtse kerk

Vorig jaar hebben we met hulp van architectenbureau van Hoogevest uit Amersfoort een aanvraag gedaan voor een onderhoudssubsidie vanuit het Rijk voor de Woudtse kerk en deze is eind vorig jaar gehonoreerd. We hebben subsidie ontvangen voor zowel onderhoud van de toren als voor onderhoud van de kerk.
Begin april is aannemer Zeelenberg uit Delft begonnen met het eerste stuk onderhoud. In de toren zijn noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen aangebracht, is houtwerk hersteld en geschilderd maar ook het loodwerk op de torenspits en voegwerk zijn aangepakt. Daarnaast is er herstel uitgevoerd aan de voegen van de gevels van de Woudtse kerk. De eerste werkzaamheden zijn bijna afgerond, de hoogwerker is vrijdagmiddag weer weggehaald. We zullen u de komende tijd berichten over wat verder te gebeuren staat.

Tegelijkertijd wordt ook onderhoud uitgevoerd aan de kosterswoning, met name herstel van scheurvorming in de gevel.
 
Deze week werd ook door kunstschilder Cornelis Verboom de intrede van onze dominee toegevoegd aan de fraaie tekst op het bord in de hal van de kerk.