info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Maatregelen coronavirus II

We zijn geconfronteerd met veranderende richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is de reden om extra informatie te sturen halverwege de week. De informatie voor Samen moet al op zondag aangeleverd worden.

Op komende zondag 22 maart zal om 10.00 uur ds. L. den Breejen uit Delft een aangepaste dienst verzorgen via de kerktelefoon en internet. Deze dienst zal plaatsvinden in aanwezigheid van een ambtsdrager en organist. U wordt van harte uitgenodigd thuis mee te luisteren, te zingen en te bidden. Houd uw liedboek en bijbel bij de hand. De orde van dienst zal waarschijnlijk op de website gepubliceerd worden.

De avonddiensten zijn de komende weken afgelast. Over de andere kerkdiensten in maart wordt u geïnformeerd via Samen, de website, Facebook en andere media. Het materiaal voor de kindernevendienst voor de komende zondagen kunt aanvragen via de mail: kindernevendienst@woudtsekerk.nl.

Ds. Barbara Lamain is beschikbaar voor pastoraat. In het geval dat er geen bezoek kan worden gebracht is er de mogelijkheid voor contact via telefoon, e-mail en app. We blijven bidden voor en met elkaar. 

Afgelopen week is de Maandag Middag Bijbelclub onder leiding van Barbara en Arina doorgegaan. De kinderen hebben vanuit thuis via de computer contact gehad met elkaar. De jongerengroepen Next Level en Level Up hebben ook op deze manier hun ‘kring’. Fijn dat er tegenwoordig zoveel mogelijkheden zijn om op afstand contact met elkaar te hebben, ook al moeten we er allemaal nog een beetje aan wennen. Echt iets om dankbaar voor te zijn.

Deze week is de kerk in ’t Woudt open geweest van 11.00 tot 13.00 uur voor mensen die even wilden binnenlopen. Predikant en/of andere ambtsdragers waren aanwezig voor gebed, een kort gesprek, om samen mee te zingen of een stukje uit de Bijbel mee te lezen als u dat wenst. De richtlijnen voor sociale afstand zijn hierbij natuurlijk aangehouden. Wanneer het mogelijk is zal dit ook komende week doorgang vinden.

Afgelopen woensdag en donderdag is om 12.00 uur een middagviering verzorgd door Ds. Barbara Lamain, live uitgezonden via Facebook. Dit zal naar verwachting vaker plaatsvinden. Deze uitzendingen zijn ook nog terug te zien op Facebook.

We gaan met elkaar in de richting van Pasen. Gods Zegen gewenst voor iedereen in deze moeilijke tijd.

De aanvangstekst voor de dienst op zondagochtend is:

Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen.’
Jesaja 66: 10