info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Onderhoud Woudtse kerk en kosterswoning

Op maandag 6 april is er aangevangen met gepland onderhoud aan de Woudtse kerk. Aan de Oostgevel, de zijde van de kansel, worden er diverse reparaties aan het metselwerk verricht en wordt het onderste deel van de gehele gevel van nieuw voegwerk voorzien. 

Ook zal er aan de toren worden gewerkt. Zo krijgt het buiten houtwerk rondom de toren en torenspits een onderhoudsbeurt, wordt het loodwerk vernieuwd of opnieuw bevestigd, wordt de leibedekking gecontroleerd en krijgen de wijzerplaten een wasbeurt.

De achtergevel en een deel van de zijgevel van de kosterswoning heeft diverse zettingsscheuren en slaat vocht door. De scheuren in het metselwerk worden daarom hersteld en de gevel wordt voorzien van een nieuwe pleisterlaag. 

De werkzaamheden duren totaal ongeveer vier weken. Voor bewoners op ’t Woudt zal enige overlast te verwachten zijn. We hopen op uw begrip en proberen de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar dat met behulp van subsidies, giften en opbrengsten uit georganiseerde activiteiten zoals de tweejaarlijkse bazaar, het mogelijk is om onze monumenten in stand te houden en het noodzakelijke onderhoud te kunnen blijven verrichten. Onze dank gaat dan ook uit naar alle gemeenteleden, vrijwilligers en instanties die dit mogelijk hebben gemaakt.