info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Paasgroetenactie

De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen. Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. We hebben 80 dubbele kaarten besteld voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.
Het ontwerp van de kaarten is door de vrouwen van de Penitentiaire inrichting in Nieuwersluis opgesteld. Zij hebben het thema ‘VERBONDEN’ verbeeld. Zo is de kaart een uitdrukking van onze verbondenheid met hen en met de opgestane Heer Jezus.

Hoe werkt het?

  • Bestel het x aantal kaarten via diaconie.anne@gmail.com. De kaarten kunnen in overleg worden opgehaald in Den Hoorn;
  • Plak een postzegel op de dubbele kaart die de gedetineerde zelf aan iemand kan sturen;
  • De kaarten inclusief mooie boodschap graag vóór 1 maart 2021 deponeren in de brievenbus van De Rijstuin;
  • Alle kaarten worden door de diaconie verzameld en verzonden in één verzamelenvelop richting de PKN. U hoeft dit dus niet zelf te doen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet.
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steekt.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!