info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Stille week en Pasen

Op 10 april is het Palmpasen. In de Stille Week hopen we elkaar te ontmoeten in de diensten. Maandag vindt de oecumenische dienst plaats, zie het aparte bericht hierover. Op Witte Donderdag komen we bij elkaar in de Woudtse Kerk, om 19.30 uur. We vieren samen ook het Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag komen we bij elkaar in De Rijstuin om 19.30 uur. Op Stille Zaterdag komen we bij elkaar in de Woudtse Kerk om 21.00 uur. In deze dienst wordt de nieuwe Paaskaars de kerk binnen gebracht, we vieren het Heilig Avondmaal en gedenken onze doop. In deze diensten gedenken we het lijden en sterven de Heer Jezus voor ons. Op Stille Zaterdag begint ook de viering van Pasen: het licht gloort, Jezus bleef niet in het graf. De dood kon Hem niet vasthouden. Hij stond op en leeft. Dat vieren we uitbundig op Paasmorgen, de dienst vangt aan om 10.00 uur. Dit is een gezinsdienst, dat betekent dat de oudste kinderen van de Kindernevendienst in de kerk blijven. Dit jaar lezen we over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus vanuit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. 

Op Goede Vrijdag worden de jongeren uitgenodigd om mee te doen aan de Paaschallenge. Deze vindt plaats in ’t Woudt. Op zondagmorgen hopen we elkaar ook te ontmoeten voor een Paasontbijt in De Rijstuin, georganiseerd door de CJV en een paar leden van de kerkenraad. Na de dienst op Paasmorgen drinken we koffie met elkaar. 

In de Stille Week en Pasen gedenken en vieren we de kern van het christelijk geloof: de Zoon van God heeft voor ons geleden, is voor ons gestorven en opgestaan. Hiermee heeft Hij onze zonden gedragen, wanneer we geloven in Hem redt Hij ons van zonde en dood. Hij is als eerste opgestaan uit de dood. Wanneer Hij terugkomt, zullen wij Hem daarin volgen. Oftewel: Hij geeft ons vergeving voor het verleden, vreugde in het heden en hoop voor de toekomst. Het is de bedoeling dat we dit delen met de mensen om ons heen. Daarom willen we ook juist onze buren of andere bekende uitnodigen om de diensten met ons mee te beleven. Op 10 april zullen we daarom zakjes met zaadjes uitdelen, versierd door de CJV. Daar zit een kaartje aan met een uitnodiging daarop voor de diensten in de Stille Week en met Pasen. Op Paasmorgen zullen we dezelfde zakjes uitdelen, met een ander kaartje: met de Paasboodschap, ook bedoeld om uit te delen aan anderen.