info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Vacatures bij Streekverband De Tien

Streekverband De Tien is een samenwerking van diaconieën in de gemeenten Westland en Midden-Delfland. De adviescommissie bestaat uit vijf leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-lid en 2e voorzitter. Sinds 2019 is een vacature voor PR-lid beschikbaar en per 2 juni 2020 is de huidige secretaris gestopt. Daarnaast is in 2021 de voorzitter niet meer herkiesbaar na ruim 12 jaar voorzitterschap.

Dit betekent dat in de adviescommissie Streekverband De Tien drie vacatures zijn waarvan er twee cruciaal voor het voortbestaan. Aan alle aangesloten diaconieën is daarom gevraagd om een oproep te doen in de eigen gemeenten om zo drie mensen te vinden die de twee bestaande en een komende vacature zouden willen vervullen.

Dus lijkt het je leuk om een vrijwillige ledenfunctie te vervullen en wil je meer informatie? Mail dan naar Wim Poot, voorzitter adviescommissie Streekverband De Tien: ankwimp@kabelfoon.nl. Of kijk op de website.