Voorlopig nog geen Kinderbeurs; kopen en inleveren op afspraak

De afgelopen maanden heeft de verkoop van de Kinderbeurs stil gelegen ivm de Corona-pandemie. Achter de schermen werd wel wat werk verzet maar niet tijdens de reguliere verkoop op de zaterdagen. We zijn inmiddels naar de toekomst aan het kijken om te bedenken hoe en wanneer we weer open kunnen gaan. Dit vraagt de nodige voorbereiding en planning. Omdat de Kinderbeurs in het kerkgebouw plaatsvindt en daar vanuit de PKN (strenge) eisen aan wordt gesteld, moet het plan zorgvuldig opgesteld worden, in samenspraak met de kerkenraad. De verwachting is dan ook dat we de komende maand(en) nog geen Kinderbeurs in De Rijstuin zullen houden zoals we gewend waren. Daarna proberen we met de nodige aanpassingen weer rustig aan op te starten. Tegen die tijd zullen we u weer berichten.

Als vrijwilligers staan we te popelen om weer te beginnen. We hebben zoveel spullen die we graag kwijt willen. En we missen de contacten tijdens de verkoopdagen. Mocht iemand kinderkleding of grote spullen zoals een meubel of fiets nodig hebben, dan kan dat op afspraak en corona-proof. Ook nemen we weer kleding en spullen aan.
Wilt u een afspraak maken, heeft u vragen of ideeën, laat ons dit dan weten via kinderbeurs@woudtsekerk.nl.