info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Startzondag

Afgelopen zondag was het Startzondag: het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen met allerlei kringen en groepen. Wat een feest om met zoveel mensen samen deze dag te beleven! Het thema vanuit de PKN is ‘Aan Tafel’. We lazen Lukas 24: 13-35, over de Emmaüsgangers die Jezus ontmoeten. 

Net zoals de Emmaüsgangers kunnen ook wij Jezus tegenkomen… wanneer dan? 

Als we samen in de Bijbel lezen..

Als we mensen uitnodigen om met ons mee te komen naar huis; als we mensen uitnodigen om met ons mee te komen naar de kerk.. via de gast, via de vreemdeling komt Jezus ons leven binnen. 

Als we samen gaan eten…daar elkaar ontmoeten, en wanneer we dat moment ook juist gebruiken om samen te bidden en uit de Bijbel te lezen 

Als we mensen gaan vertellen over Hem..

Als we dat doen, dan krijgen we hoop. Een hoop die nooit teleurgesteld wordt. Een hoop die overeind blijft in de donkerste dagen. Een hoop die beseft: wij hebben meer dan genoeg om uit te delen aan die ander. Een hoop die beseft: we moeten bij Jezus zijn. Want Hij is opgestaan, Hij leeft, en Hij neemt ons mee, naar Zijn Koninkrijk. 

Na de dienst was er uitgebreid de mogelijkheid om te proeven van onze kringen, en te kijken waar en hoe je wilt aansluiten.