info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de diensten

We hopen het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren op 3 februari. We volgen het leesrooster en lezen in beide diensten uit 1 Korinthe 12. Samen zijn we het lichaam van Christus. We zijn gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We hebben elkaar nodig en zijn met elkaar verbonden, door Christus. Nog veel meer dan we beseffen. Samen worden we geroepen, en samen zitten we aan Zijn tafel. Hoe dichter we bij Christus komen, hoe meer we ook beseffen dat wij tekort schieten. Mocht er iets zijn dat u / je dwars zit, juist met het oog op het vieren van het Avondmaal, voel u / je dan vrij om contact op te nemen. Juist dan hebben we Hem nodig. ‘Alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen’ (Ef. 5:13-14). 

In de dienst van 10 februari wordt de Heilige Doop bediend aan ons nieuwste gemeentelid Samuel. We zien uit naar deze bijzondere dienst.