info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Bij de diensten

Wat was het een mooie dienst in ’t Woudt: op 20 september werd de Heilige Doop bediend aan Joep. Het was bijzonder om weer een doopdienst met elkaar te kunnen beleven. We lazen Psalm 105: 1-11 en Marcus 1: 1-11. God roept mensen bij naam. Abraham, Izak, Jakob, Israël. God roept ons ook bij naam. Dat is hoogst persoonlijk. En tegelijkertijd gaat het Hem niet alleen om die ene mens. Abraham, Izak en Jakob staan voor het volk. ‘Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken Zijn belofte aan duizend geslachten’. God is veel breder...

Lees meer

Bij de diensten

Wat een feest was het vandaag op startzondag! Wat geweldig om met zoveel kinderen en ouders in de kerk samen te zijn en samen het nieuwe jaar te beginnen. Het thema was ‘Het goede leven’. Via de mentimeter (www.menti.com) hebben we aan de gemeenteleden in de kerk en thuis twee vragen voorgelegd: 1. Het goede leven – wat betekent dat voor jou ?  2. Het goede leven – wat zegt God daarover? Onze antwoorden zijn samengekomen in een ‘wordcloud’. We lazen Lukas 18: 18-30. Over een rijke man die vraagt aan Jezus: ‘Goede...

Lees meer

Bij de diensten

In de dienst van 6 september hebben we het Heilig Avondmaal gevierd, samen met de gemeenteleden in de kerk en de gemeenteleden thuis. Het was bijzonder om op deze manier met elkaar verbonden te zijn, en vooral om zo met Christus verbonden te zijn. Voor de viering lazen we met elkaar Ezechiël 33: 10-11, 18-20 en Mattheus 18: 15-20. Jezus geeft daar instructies voor hoe we omgaan met elkaar in de gemeente in specifieke situaties. ‘Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt….’ Dus: hoe ga je om met misstappen van...

Lees meer

Afscheid Albert

In de dienst van 30 augustus hebben we stil gestaan bij het afscheid van Albert Moerman als organist. Een zeer gedenkwaardig moment nadat hij ruim 51 jaar onze vaste organist is geweest… We zijn Albert zeer, zeer dankbaar voor alle jaren waarin hij ons begeleid heeft met prachtig orgelspel en ons daarmee voorging in de lofzang aan God. We zullen hem missen! Kijk de dienst hier terug. We hebben in de dienst genoten van de schitterende door hemzelf samengestelde liturgie. We lazen o.a. Psalm 67, een gebed om zegen. Wat is de zegen...

Lees meer

Overstapdienst

Wat was het een feest! Met een hele groep kinderen, hun ouders en andere gemeenteleden in de kerk om samen de overstapdienst mee te maken. De dienst hadden we voorbereid samen met Fenna, Marije, Fenne en Nienke, hun ouders, Jannemieke, Eefje en ik. Fenna, Marije, Fenne en Nienke zullen ‘overstappen’, van de basisschool en de kindernevendienst naar de middelbare school en Next Level: een bijzondere mijlpaal. Het thema dat we met elkaar hadden gekozen, was ‘Oud en Nieuw – door de Geest van God’. We lazen Genesis 1: 1-2 en 2: 4b-7, over...

Lees meer

Boete en verzoening

Op 14 juni hebben we het Heilig Avondmaal met elkaar gevierd. Het was fijn om weer met een aantal gemeenteleden in de kerk te kunnen samenkomen. En het is bemoedigend om te weten en merken dat we tegelijkertijd ook verbonden zijn met zoveel gemeenteleden thuis die thuis de dienst meemaken. We lazen Exodus 25: 10-22 en Hebreeën 9: 11-14. Over de ark en de plek van de ark in de tabernakel. De ark is het teken van Gods aanwezigheid. De ark straalt Gods heiligheid uit. En het is de plek van de verzoening....

Lees meer

Bij de diensten: Heilig Avondmaal

Op 14 juni hopen we het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. We zien er naar uit. Dit vieren we in de kerk met de daar aanwezige gemeenteleden en met de gemeenteleden thuis die vanaf daar ook deelnemen. We geloven dat Christus op een bijzondere manier aanwezig is wanneer we het Heilig Avondmaal vieren. Of we nu in de kerk zijn en elkaar daar zien, of dat we thuis zijn en elkaar niet zien. Hij is aanwezig, Hij trekt ons naar Zich toe. We volgen het leesrooster van de Kindernevendienst. We vervolgen de...

Lees meer

‘Aan alle heiligen in ’t Woudt – Den Hoorn die één zijn in Christus Jezus’

Wat vieren we met Pinksteren? De uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons geloven doet en die ons doet zeggen: Jezus is Heer. Dat betekent dat we met Pinksteren ook een verjaardag vieren: de verjaardag van de kerk. Want de Heilige Geest brengt ons bij elkaar en maakt ons één. Deze weken lees ik in het Middaggebed uit de brief aan de Filippenzen. Deze brief begint als volgt: ‘Van Paulus en Timoteus, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun...

Lees meer

Middaggebed en gebedspunten

In de komende weken houd ik op dinsdag en donderdag om 12 uur een middaggebed. Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag, dan wordt er een dienst uitgezonden via kerkomroep en YouTube, dus dan is er geen middaggebed. De middaggebeden zijn mee te beleven via de Facebook-pagina van de kerk. Afgelopen week hebben we de lezing van Johannes 20 & 21 afgesloten. We gaan verder met Marcus of de brief aan de Filippenzen. Wordt vervolgd! Welkom, fijn om ook op deze manier met elkaar verbonden te zijn! Wanneer je een gebedspunt hebt waar wij...

Lees meer

Bij de diensten

Op 10 mei lazen we Exodus 19: 1-11, 16-25 en 1 Petrus 2: 1-10. In Exodus 19 sluit God een verbond met het volk op de Sinaï. De Here God is heilig. En het is Zijn bedoeling dat Israël ook heilig is: ‘een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk’ (Ex. 19:6). Israël wordt afgezonderd door God om een priestervolk te worden, voor het heil van de hele wereld. Ze zijn apart gezet om tot zegen te zijn. Om namens de wereld God te loven. Om namens de wereld te bidden...

Lees meer