info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Uitzwaaimoment World Servants

Komende zomer gaat een groep jongeren vanuit onze gemeente aan het werk in Malawi, uitgezonden via World Servants. In de dienst van afgelopen zondag hebben we hen ‘uitgezwaaid’. Erg mooi dat zij zich zullen inzetten voor de bouw / renovatie van schoollokalen. Het afgelopen jaar hebben Annelies en Marjoleine de groep begeleid in de voorbereidingen, waarvoor dank!  De dienst hadden we met elkaar voorbereid. We lazen twee reisverhalen. Genesis 37: 12-28 over Jozef die op reis ging naar zijn broers, en toen veel verder ging, naar Egypte. Ook lazen we Lukas 15: 11-24, over...

Lees meer

Viering van het Heilig Avondmaal

Op 12 juni  hebben we het Heilig Avondmaal gevierd. In de ochtenddienst lazen we Handelingen 3: 1-10. ’s Avonds lazen we verder in Handelingen 3, tot en met het einde van het hoofdstuk. Het hoofdstuk begint met het verhaal van de verlamde man bij de tempel. Hij vraagt om een aalmoes. Petrus zegt: ‘zilver en goud heb ik niet; maar wat ik wel heb, geef ik je: in de naam van Jezus Christus van Nazareth: sta op en loop.’ Waarom geneest God deze man ? om deze man zijn leven terug te geven. ja....

Lees meer

Hemelvaart

Op 26 mei vierden we Hemelvaart. We lazen Psalm 47 en Handelingen 1: 1-14. Met Hemelvaart vieren we dat Jezus naar de hemel ging. Dat is een feest. Waarom? Kerst vieren we; Pasen ook… waarom Hemelvaart ook? Wat hebben deze feesten met elkaar te maken?  Met Zijn menswording, Zijn tijd op aarde geeft Jezus antwoord op een aantal belangrijke vragen.  Met Kerst is God mens geworden. Maar is Hij niet een beetje minder mens dan wij? Dat Jezus de Zoon van God is, maakt Hem niet minder mens. Het maakt Hem meer mens....

Lees meer

God geeft overvloed als wij bidden

In de dienst op 8 mei lazen we verder in het Johannes evangelie: Johannes 20: 30 – 21: 14. Johannes had eigenlijk zijn evangelie al afgesloten. Toch neemt hij zijn pen weer op, er is toch nog meer wat hij ons wil vertellen. De discipelen hebben Jezus twee keer ontmoet na Zijn opstanding. Het gewone leven is weer begonnen. Ze zijn weer gaan vissen. En juist daar komen ze Hem tegen. In hun gewone leven. Waarin ze ploeteren en waarin het niet lukt. Ze hebben een hele nacht gevist en niets gevangen. Jezus...

Lees meer

De ongelovige Thomas

We lazen het verhaal over de ontmoeting van Jezus met Thomas, uit Johannes 20: 19 – 31.  De discipelen waren bij elkaar, achter gesloten deuren. Jezus verschijnt, door gesloten deuren heen. Hij ontmoet de discipelen; en ze zijn blij om Hem te ontmoeten. Thomas was er toen niet bij. De discipelen vertellen hem over deze ontmoeting; maar hij kan het niet meemaken.  ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in Zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in Zijn zij kan leggen, zal ik het...

Lees meer

Pasen: Jezus is werkelijk opgestaan

Op Witte Donderdag vond de Passion plaats. Mooi dat op deze manier zoveel mensen horen en zien over het verhaal van het lijden en sterven van Jezus. Op moderne, pakkende wijze gebracht. De Passion zal veel mensen bereiken die niet door de kerken bereikt worden. Dat is sterk. Daar kunnen we dankbaar voor zijn. Wat ik minder sterk vond: de verwoording van de boodschap. De verteller sloot af met: of je nou gelooft in Jezus’ opstanding of niet, dat doet er niet toe. Als je zelf maar de stap zet naar vertrouwen, aandacht voor...

Lees meer

Jezus sticht gemeenschap

Afgelopen kerkdienst was er geïntegreerde Kindernevendienst. Het was fijn om met een groep kinderen en volwassenen elkaar te ontmoeten. We lazen Johannes 19: 16b-30. Over Jezus die aan het kruis hangt voor ons. Terwijl Hij sterft in grote pijn, spreekt Hij. Tegen zijn moeder en Johannes.  Tegen Zijn moeder zegt Hij: ‘Dat is je zoon.’ En tegen Johannes zegt Hij: ‘Dat is je moeder.’ Johannes krijgt hier de rechten en plichten van oudste zoon. Die neemt hij over van Jezus, om voor Zijn moeder te zorgen. Jezus zei: Dat is uw zoon. Dat...

Lees meer

Bij de wisseling van ambtsdragers

Afgelopen zondag was er wisseling van ambtsdragers. We lazen verder in het evangelie naar de beschrijving van Johannes: Johannes 13: 36-38, 18: 12-27. Verder lazen we Psalm 139: 1-12. In Johannes 13 kondigt Jezus aan dat Hij nog maar een korte tijd bij hen wil blijven. Petrus is nieuwsgierig: ‘waar gaat u dan heen?’ ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je Mij volgen.’ ‘Waarom kan ik U nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor U geven!’ zegt Petrus. Petrus doet dus een belofte: dat hij zijn...

Lees meer

Biddag 2022

We hebben veel om voor te bidden. Juist nu. Dat hebben we samen gedaan in de Rijstuin. We lazen samen Psalm 31. De situatie waarin je een bijbelgedeelte leest, doet ertoe. De plek waar je bent wanneer je een bijbelgedeelte leest, doet er ook toe. Onlangs zag ik een filmpje opgenomen in allerlei kelders, en schuilkelders in Kiev, en opgenomen verder weg van de stad, in het veld. Vanaf allerlei verschillende plekken lazen leden van een kerk in Kiev zo met elkaar deze Psalm.. Een Psalm over schuilen bij God, over concrete gevaren...

Lees meer

Afscheid van onze koster: over dienen

In deze dienst hebben we afscheid genomen van Leen Steenks als onze koster. Nadat hij al eerder met pensioen ging van zijn ‘reguliere’ werk, heeft hij nu ook de kosterswerkzaamheden beëindigd. Meer dan veertig jaar heeft hij trouw onze gemeente gediend, voor en vooral ook achter de schermen. We zijn Leen en zijn vrouw Pia bijzonder dankbaar voor wat ze in al die jaren voor onze gemeente hebben gedaan. In en na afloop van de dienst hebben we hierbij stilgestaan. Aan de dienst werd ook medewerking verleend door het gelegenheidskoor onder leiding van...

Lees meer