info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


40 dagen tijd

Op 17 februari is het Aswoensdag, het begin van de 40-dagentijd. We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus en wat dat betekent voor de wereld en voor ons. We hebben het wel eens over het gebruik van iets minder of niet doen in deze periode: minder chocola, minder alcohol, soberder leven. En natuurlijk kan dat heilzaam zijn. Ik hoorde pas iemand zeggen: we leven in een tijd waarin we onszelf al zoveel moeten ontzeggen, moeten we daar dan in de deze 40-dagentijd nog een schepje bovenop doen? We kunnen het...

Lees meer

Bij de diensten

Afgelopen zondag lazen we Johannes 4:1-30: Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw. Jezus laat merken wie Hij is. En Hij laat merken dat Hij ook weet wie zij is. Hij vraagt naar haar man. Ze zegt dat ze die niet heeft. ‘Je hebt gelijk als je zegt dat je geen man hebt. Je hebt vijf mannen gehad en degene die je nu hebt is je man niet. wat je zegt is waar’ John. 4: 17-18). Hij  veroordeelt haar niet voor haar verleden of voor hoe haar leven geworden is. Hij bevestigt haar in het...

Lees meer

Bij de avondmaalsviering

Afgelopen zondag vierden we samen het Heilig Avondmaal: samen met iedereen thuis. Vanwege het weer waren we uitgeweken naar De Rijstuin. Met dank aan allen die dat mogelijk maakten! We lazen het verhaal uit Marcus 2: 23-28 over aren plukken op de sabbath, en het verhaal dat even eerder in datzelfde hoofdstuk staat: Jezus wordt uitgenodigd om bij Levi, de tollenaar te gaan eten. Daar eet Hij met tollenaars en zondaars. De farizeese schriftgeleerden nemen Hem dat kwalijk. Jezus zegt: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; Ik ben niet gekomen...

Lees meer

Bij de oecumenische diensten

Het afgelopen weekend hebben we de oecumenische diensten met elkaar gehouden. Onze katholieke broeders en zusters gebruiken hiervoor het woord ‘vieren’. Een woord dat ik meer gewend ben in combinatie met de grote feesten: we vieren Kerst, we vieren Pasen, we vieren Pinksteren. En in combinatie met het Heilig Avondmaal dat we vieren. Het woord ‘vieren’ gebruiken voor alle diensten ben ik niet zo gewend, maar het bleef wel bij mij haken, juist ook afgelopen weekend. We hebben de diensten samen ‘gevierd’, met aangescherpte regels. Wat betekent dat we in de Woudtse Kerk...

Lees meer

Terugblik op Kerst en Oud & Nieuw

We kijken terug op goede en mooie diensten rondom Kerst en Oud&Nieuw. Heel veel dank aan iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt! De Kerstcommissie: Anneke, Desiree, Juliette en Joséphine, met wie ik e.e.a. samen mocht voorbereiden en uitvoeren. Het was een vreugde om samen te doen. Ook veel dank aan alle anderen die de diensten mogelijk maakten als ambtsdrager, koster, voorzanger, organist, pianist etc. Bijzonder om toch zo deze dagen met elkaar te kunnen vieren en meemaken. Op de Nieuwjaars dienst lazen we uit Jesaja 63:15 – 64:2 en Marcus 1:1-13. In het...

Lees meer

Kerst in eenvoud en hoop

Kerst houdt ons al wekenlang bezig. Met hoeveel mensen kunnen we het vieren? Wie kunnen we uitnodigen en wie valt er af? En sinds de laatste persconferentie hebben we als kerken onze plannen voor Kerst ook weer onder de loep genomen en de nodige wijzigingen aangebracht. Onze Kerst is noodgedwongen klein en eenvoudig. Paus Franciscus zei vorige week dat Kerst dit jaar gevierd wordt met ‘beperkingen en onbehagen.’ Hij sprak de wens uit dat de viering van de geboorte van Jezus Christus daardoor ‘religieuzer, authentieker en echter’ wordt. Hij verwees naar het Kerstverhaal...

Lees meer

Bij de belijdenisdienst

Wat een bijzondere dienst beleefden we op 6 december! Op deze tweede zondag van Advent hebben Rob en Ellie belijdenis van hun geloof gedaan en is Rob gedoopt. Wat een feest om mee te maken. En wat een getuigenis van hoe God onder ons werkt. En wat een uitnodiging aan ieder van ons om ook ja te zeggen tegen God. Hij komt naar ons toe, en wij mogen ja zeggen. Christus neemt ons mee op Zijn weg van dood en Opstanding en maakt ons deel van Zijn gemeente. We lazen verder in het Adventsevangelie:...

Lees meer

Advent en een belijdenisdienst

Advent Het is Advent. Een tijd van wachten, van voorbereiding, van inkeer en van uitzien naar.. En dat terwijl we als samenleving juist het gevoel hebben dat we al zo lang hebben gewacht en dat we al zo lang uitzien naar..  Naar meer bewegingsvrijheid, naar het leven dat we gewend waren, naar nabijheid naar samenzijn. Toch is Advent anders. Zo anders… We verlangen niet ‘terug’ naar een leven waar eigenlijk van alles aan haperde. We verlangen niet terug naar ‘de oude wereld’. We verlangen vooruit, naar de komst van Jezus, naar Zijn terugkomst,...

Lees meer

Bij de diensten

22 november Vandaag was de laatste zondag van het kerkelijk jaar: de zondag waarop wij de overledenen gedenken. Wij gedenken allen die tot onze gemeente hebben behoord of zich met onze gemeente verbonden hebben geweten. Tevens gedenken wij andere personen van wie gemeenteleden het op prijs stellen dat ook hun namen genoemd worden. We hebben hun namen genoemd en bij elke naam hebben we een kaars ontstoken aan de Paaskaars. Die is voor ons het symbool van de hoop die in ons is. Christus is ons leven en omdat Hij leeft gaan mensen...

Lees meer

Bij de diensten

15 november In deze dienst hebben we het Heilig Avondmaal gevierd, met de gemeenteleden in de kerk, en ook samen met ieder die thuis met ons verbonden is. We lazen Mattheus 25:1-13: over de wijze en de dwaze meisjes die wachten op de komst van de bruidegom. Net zoals wij wachten op de wederkomst van Christus. De uitnodiging voor het feest accepteren is 1 ding. Jezelf voorbereiden op wat de toekomst betekent een ander ding. Dat hoort er wel bij. Uit de manier waarop we ons voorbereiden, blijkt hoe serieus we de uitnodiging...

Lees meer