info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Je bent gezegend!?

We vierden samen de tweede zondag van Advent. In deze dienst is Renate Collée – van Dieren bevestigd in het ambt van ouderling. Zij zal pastoraal ouderling zijn en zal zich vooral bezig houden met pastoraat aan mensen jonger dan 75. Rienk Koolstra en Sandra Keyzer zijn herbevestigd in het ambt van jeugdouderling. We danken God!  We lazen over Maria die bezoek krijgt van de engel Gabriël en vervolgens zelf op bezoek gaat bij haar familielid Elizabeth (Lukas 1: 26 – 45). De engel zegt dat ze gezegend is: ‘Je bent gezegend onder de...

Lees meer

Bij de gedachtenisdienst

Zondag 20 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedachten degenen die het afgelopen jaar overleden zijn: leden van onze gemeente of mensen met wie we ons sterk verbonden voelen. We gedenken hen in het licht van Christus die gezegd heeft: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven’ (Johannes 11:25).  We lazen Jesaja 65: 17 – 25 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde; en Lukas 20: 27 – 40 over de opstanding van de doden. In de...

Lees meer

Gods volharding

Op 13 november vierden we samen het Heilig Avondmaal, ’s morgens in de Woudtse Kerk en ’s avonds in De Rijstuin. We lazen verder in de gelijkenissen van Jezus: de gelijkenis van de weduwe bij de corrupte rechter (Lukas 18: 1-8), en de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Lukas 18: 9-14).  Jezus vertelde deze gelijkenis vanwege de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Wie zijn wij in dit verhaal van de rechter en de weduwe? Zijn wij als die weduwe die volhardend blijft bidden? Misschien wel. Het...

Lees meer

De verloren zonen

In deze dienst lezen we Lukas 15: 11-32, over de jongere zoon, de oudere zoon en hun vader. Jezus vertelde deze gelijkenis aan de keurige religieuze mensen: de Farizeeën en schriftgeleerden. Mensen die zichzelf helemaal niet verloren vinden. Mensen die denken: ik zit wel goed, in dit leven en straks ook. En deze mensen hebben juist kritiek op Jezus vanwege de mensen met wie Hij tijd doorbrengt, de mensen met wie Hij eet. De tollenaars en zondaars. Tegen die keurige religieuze mensen zegt Hij: jullie denken dat die ‘echte zondaren’ het probleem zijn, en...

Lees meer

Wisseling ambtsdragers

In deze dienst was er een wisseling van ambtsdragers. We zijn dankbaar voor onze ambtsdragers: voor degenen die afscheid hebben genomen, voor degene die er nieuw bij is gekomen en degenen die zijn herbevestigd. We lazen Lukas 15: 1-10. Jezus vertelt twee gelijkenissen, die beide gaan over iets wat kwijt is en weer wordt gevonden. Hij vertelt over de herder die zijn 99 schapen achterlaat om het ene verloren schaap te zoeken. En Hij vertelt over de vrouw die haar hele huis omkeert om te zoeken naar het verloren muntje. Na het vinden...

Lees meer

Genodigd voor een groot feestmaal

In deze dienst lazen we Lukas 14: 12-24, over de uitnodiging voor een feestmaal. Jezus vertelt een gelijkenis. Iemand wil een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Een tijd van tevoren worden de uitnodigingen rond gestuurd. En dan vlak voor het feest echt begint, worden de boden er weer op uitgestuurd, om de gasten op te roepen om te komen. ‘Kom, want alles is klaar.’ Mooi, het feest kan beginnen… Maar, helaas, helaas, dat loopt anders… Eén voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De redenen die ze aandragen hebben te maken met werk, bezit...

Lees meer

Bij de oecumenische dienst

Op 18 september vond de oecumenische dienst plaats. Het was fijn om met onze katholieke broeders en zusters samen deze dienst te beleven. Het thema was ‘Vruchten van de vrede’. Diaken Melchior Kerklaan hield de preek over de vrede die Jezus ons geeft (Johannes 20: 19-23). Jezus is opgestaan uit de dood. Op de avond van die eerste dag is Hij opeens bij de discipelen. Hij begroet hen met vrede en toont hun Zijn handen en voeten, zodat ze weten dat Hij het echt is. Jezus zendt Zijn discipelen uit en geeft hen...

Lees meer

Startzondag

Afgelopen zondag was het Startzondag: het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen met allerlei kringen en groepen. Wat een feest om met zoveel mensen samen deze dag te beleven! Het thema vanuit de PKN is ‘Aan Tafel’. We lazen Lukas 24: 13-35, over de Emmaüsgangers die Jezus ontmoeten.  Net zoals de Emmaüsgangers kunnen ook wij Jezus tegenkomen… wanneer dan?  Als we samen in de Bijbel lezen.. Als we mensen uitnodigen om met ons mee te komen naar huis; als we mensen uitnodigen om met ons mee te komen naar de kerk.. via de...

Lees meer

Bij het Heilig Avondmaal

In de diensten van 4 september hebben we samen het Heilige Avondmaal gevierd. We lazen uit 2 Samuel 11 en 12: de geschiedenis met koning David, Bathseba en haar man Uria, opperbevelhebber Joab en de profeet Nathan. Een verhaal zo rauw als de wereld waar we in leven. Een verhaal van machtsmisbruik, sexueel misbruik, en het verdoezelen hiervan door moord met voorbedachte rade. Nota bene door de koning, de gezalfde van God.  Een afschuwelijk verhaal dat ik liever niet lees. Toch is het belangrijk dat we deze verhalen wel lezen in de kerk....

Lees meer

Bij de overstapdienst

In deze feestelijke dienst hebben we stil gestaan bij de overstap van groep 8 naar de middelbare school, en daarmee van de Kindernevendienst en MaandagMiddagBijbelClub naar NextLevel. Onlangs hebben we deze dienst voorbereid samen met de tieners uit groep 8 en hun ouders. Daarbij hebben we favoriete Bijbelverhalen geïnventariseerd. Daar kwamen 7 verhalen uit: De schepping, Noach en een nieuw begin,  Mozes en de Rode Zee, Jona en de grote vis, Kerst, Jezus stilt de storm en Pasen. De opdracht aan mij was toen: doe iets met al deze verhalen… 🙂 Dus dat heb...

Lees meer