info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Bij de oecumenische dienst: water in wijn

Het was mooi om de elkaar te ontmoeten vanuit beide geloofsgemeenschappen en om te gast te zijn in de katholieke kerk. Met de prachtige bijdragen van de vertegenwoordiging van ons gelegenheidskoor. We lazen Jesaja 9:1-6; Efeze 5: 8-14; en Johannes 2: 1-12. Dat laatste gedeelte stond centraal in de preek: de bruiloft in Kana. Deze dienst is ook gestreamd en na te kijken via de website van de parochie. Jezus is te gast op de bruiloft in Kana. Hij verandert water in wijn. Als eerste van Zijn tekenen. Later zal Hij vertellen dat wijn...

Lees meer

Kerst en Nieuwjaar

We hebben Kerst gevierd. Vanuit de kerk, en in onze huiskamers. Anders dan anders. En toch… het doet niets af aan het wonder van Kerst. En de werkelijkheid van Kerst. God werd mens. Jezus kwam naar deze aarde. Dat is het bewijs dat God ons liefheeft. Dat Hij jou liefheeft. Dat Hij mij liefheeft. Kerst is het verhaal van Gods liefde. Door Kerst komt God met Zijn liefde dichterbij dan ooit. Om ons te winnen met Zijn liefde. Zodat wij ons gewonnen geven aan Hem. Kerst is: God maakt Zich zo klein, dat...

Lees meer

Bij de tweede Adventszondag

Afgelopen zondag vierden we samen de tweede zondag van Advent. We lazen uit Ruth 2 en Lucas 1: 39-56. Wat is Advent? We leven samen midden in deze wereld die prachtig kan zijn maar ook vaak zo donker, nu in de donkerste tijd van het jaar.. En soms denken we dat het mooiste voorbij is, dat ons leven voorbij is.. en God trekt ons terug het leven in. Naomi dacht dat haar leven over was. Ruth verklaart zich solidair. En God beloont haar trouw. Hij trekt Ruth terug het leven in – via...

Lees meer

Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We hebben de mensen herdacht die ons het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. We lazen het visioen uit Zacharia 6: 9-15 over een hogepriester, een koning en de tempel die wordt herbouwd. We lazen over Jezus die onze hogepriester is (Hebreeën 4: 14-16) en over het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21: 9-12, 21 – 27). Oftewel: in Christus geeft God ons vergeving voor het verleden, Zijn nabijheid en troost in het heden en hoop voor de toekomst. In het Oude...

Lees meer

Bij de Avondmaalsdiensten

Op 14 november hebben we het Heilig Avondmaal gevierd in beide diensten: ’s morgens in de Woudtse Kerk en ’s avonds in De Rijstuin. We lazen Zacharia 6: 1-8, het visioen over de vier wagens met paarden; ’s morgens lazen we verder Mattheus 28:16-20 en ’s avonds Marcus 4: 35-41. Zacharia ziet een visioen. Met beelden over paarden en wagens die uitstuiven over de hele aarde. Dat visioen geeft Zacharia door aan het volk Israël. Het volk is terug in het land. Maar het land ligt nog in puin; en ze zijn omringd...

Lees meer

Bij de bevestigingsdienst

In de dienst van 7 november is Anneke van den Ende herbevestigd als pastoraal ouderling. We zijn dankbaar dat zij haar huidige termijn verlengt en pastoraat blijft verlenen in onze gemeente. Dat iemand ja zegt tegen een ambt is niet vanzelfsprekend. Dat iemand ja zegt tegen een verlenging ervan is ook niet vanzelfsprekend. We danken God voor haar en voor onze andere ambtsdragers. En we bidden God om meer mensen die ja zeggen tegen een ambt..we hebben het nodig. We lazen Zacharia 1:1-17, een hoofdstuk dat de kinderen al een aantal weken geleden...

Lees meer

Komende diensten over bijbelboek Zacharia

De kinderen van de Kindernevendienst zijn al even bezig met verhalen uit het Bijbelboek Zacharia. Een van de laatste profetenboeken van het Oude Testament. In de komende diensten haken wij in de verkondiging hier ook bij aan. Zacharia is een boek met visioenen, dromen en profetieën; met uitspraken van God over oordeel en genade, over onheil en verlossing. Over de hoogten en diepten van het menselijk leven. En over hoop en toekomst: de uiteindelijke overwinning van God over de machten. Het is ook een boek dat veel wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. ...

Lees meer

Bij de dienst van 10 oktober

Zondagmorgen 10 oktober lazen we Jesaja 42: 5-12 en Mattheus 5: 1-16. We lazen verder in de Bergrede. Jezus heeft het over zout en over licht. Wat doet zout ? Het geeft smaak aan eten. Zout kan worden gebruikt om eten te bewaren, om bederf tegen te gaan. Het zuivert en ontsmet. Wat doet licht? Het verlicht het donker, zodat je kunt zien hoe de weg loopt. Het verheldert de dingen zodat je duidelijk kan zien.. Licht is een belangrijk thema in de Bijbel. Eén van de eerste scheppingsdaden van God: het scheppen...

Lees meer

Bij de doopdienst

Wat was het zondag een feest: de dienst waarin Anele werd gedoopt! Met een kerk vol grote mensen en kinderen samen zingen, bidden, de doop beleven en horen over God… Wat bijzonder om dit zo samen mee te maken, met familie, vrienden en de gemeente. Renate las met ons Psalm 139 in het Afrikaans, uit de bijbel die Anele meekreeg vanuit het kindertehuis waar hij woonde. Deze psalm was voorin gezet: deze psalm over het wonder van ons bestaan. In de Bijbel staat dat wij als gelovigen geadopteerd zijn door God, en door adoptie...

Lees meer

Oecumenische dienst

Wat was het mooi om samen met de parochie en onze gemeente de dienst te beleven!  Het thema van de vredesdienst was: ‘Wat doe jíj in Vredesnaam?  We lazen Psalm 139:1-3, 13-24, Jacobus 3: 16-4:6 en Marcus 9: 30-37. Collega priester-stagiair Ad van Luijn hield de preek hierover. Deze lezing uit Marcus gaat over de discipelen die met elkaar ruzie maken over wie van hen de belangrijkste is. In antwoord daarop pakt Jezus een kind op en zet het neer in hun midden. ‘Hij sloeg Zijn arm er om heen en zei tegen...

Lees meer