info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Bij de dienst van 10 oktober

Zondagmorgen 10 oktober lazen we Jesaja 42: 5-12 en Mattheus 5: 1-16. We lazen verder in de Bergrede. Jezus heeft het over zout en over licht. Wat doet zout ? Het geeft smaak aan eten. Zout kan worden gebruikt om eten te bewaren, om bederf tegen te gaan. Het zuivert en ontsmet. Wat doet licht? Het verlicht het donker, zodat je kunt zien hoe de weg loopt. Het verheldert de dingen zodat je duidelijk kan zien.. Licht is een belangrijk thema in de Bijbel. Eén van de eerste scheppingsdaden van God: het scheppen...

Lees meer

Bij de doopdienst

Wat was het zondag een feest: de dienst waarin Anele werd gedoopt! Met een kerk vol grote mensen en kinderen samen zingen, bidden, de doop beleven en horen over God… Wat bijzonder om dit zo samen mee te maken, met familie, vrienden en de gemeente. Renate las met ons Psalm 139 in het Afrikaans, uit de bijbel die Anele meekreeg vanuit het kindertehuis waar hij woonde. Deze psalm was voorin gezet: deze psalm over het wonder van ons bestaan. In de Bijbel staat dat wij als gelovigen geadopteerd zijn door God, en door adoptie...

Lees meer

Oecumenische dienst

Wat was het mooi om samen met de parochie en onze gemeente de dienst te beleven!  Het thema van de vredesdienst was: ‘Wat doe jíj in Vredesnaam?  We lazen Psalm 139:1-3, 13-24, Jacobus 3: 16-4:6 en Marcus 9: 30-37. Collega priester-stagiair Ad van Luijn hield de preek hierover. Deze lezing uit Marcus gaat over de discipelen die met elkaar ruzie maken over wie van hen de belangrijkste is. In antwoord daarop pakt Jezus een kind op en zet het neer in hun midden. ‘Hij sloeg Zijn arm er om heen en zei tegen...

Lees meer

Startzondag – Van U is de toekomst

Wat een feest om met elkaar de Startzondag te beleven ! Wat fijn om samen in de kerk te zien, met alle leeftijden door elkaar heen. Veel dank voor alle verschillende bijdragen ! Wat mooi ook om naderhand elkaar weer te kunnen ontmoeten onder het genot van koffie en lunch. Het thema was ‘Van U is de toekomst’. We lazen 1 Kronieken 29: 10-20 en Mattheus 6: 7-15.  Het eerste stuk is een gebed van David dat hij bidt op het einde van zijn leven. David heeft bescheidenheid geleerd. Hij beseft zijn eigen...

Lees meer

Bij de overstapdienst

Wat een feest was het om met elkaar de overstapdienst te beleven! Mooi om het samen voor te bereiden en de dienst te beleven met zoveel bijdragen van de jongeren uit groep 8. Namens de Kindernevendienst heeft Jannemieke de jongeren ‘uitgezwaaid’ en een rugzak meegegeven met betekenisvolle inhoud.. Namens NextLevel heeft Eefje een ‘overstap’ met ze gedaan in de kerk: we hopen hen allemaal na de vakantie te verwelkomen bij NextLevel ! We lazen met elkaar uit Johannes 4: 1-15 en Johannes 7: 37-39. Over een Samaritaanse vrouw die naar de put gaat...

Lees meer

Bij de dienst van 27 juni (Heilige Doop)

Afgelopen zondag beleefden we een feestelijke dienst. De Heilige Doop is bediend aan Sven. En we mochten weer zingen met de hele gemeente… wat een feest! We lazen Genesis 15 en Marcus 10: 13-16. God openbaart Zich aan Abraham op een heel bijzondere manier. En Abraham reageert met twijfel.Hoe reageert God op de twijfel van Abram? Met een belofte en een teken; op de meest liefdevolle manier. Wat is dat twijfel? Daar zitten 2 kanten aan. De ene kant is: al die vragen die we kunnen hebben over God, en over de Bijbel...

Lees meer

Bij de dienst van 13 juni (Heilig Avondmaal)

Op 13 juni hebben we het Heilig Avondmaal gevierd. We lazen Genesis 18: 1-15 en Hebreeën 13: 1-8. ‘Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’ Dat lazen we in de Hebreeenbrief. Abraham bood gastvrijheid aan 3 mensen. Het bleken engelen te zijn, ja zelfs God zelf. Daar kwam hij pas achter toen hij ze allang had uitgenodigd. Toen ze allang zijn gast waren. Daarvoor had hij al alles gedaan wat in zijn vermogen lag om ze gastvrij te onthalen. En hij ontving een belofte die...

Lees meer

Pasen

Wat bijzonder om zo met elkaar de Stille Week te beleven en Pasen te vieren. Wat mooi om in de diensten allerlei verschillende mensen weer in de kerk te kunnen begroeten en wat bemoedigend om ook te zien en te weten dat er zoveel mensen thuis de diensten hebben meebeleefd. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van zoveel mensen aan deze diensten. Het is Pasen geworden. In deze werkelijkheid. In onze werkelijkheid. De Heer is waarlijk opgestaan! Maria is in tranen en kijkt naar het graf. Jezus noemt haar bij haar naam. Zoals...

Lees meer

De stille week

Op 29 maart houden we de oecumenische boeteviering als onderdeel van de Stille Week. We lezen Jesaja 42: 1-7 en Johannes 12: 1-11. Jezus is in het huis van Lazarus: daar houdt men een maaltijd van ter ere van Jezus. Martha bedient en Lazarus neemt deel aan de maaltijd. Maria doet iets anders. ‘Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis’ (Joh. 12: 3). Jezus legt uit wat dit betekent: ‘Ze doet...

Lees meer

Een hoopvolle dienst

Wat was het een feest om afgelopen zondag weer met 30 mensen in de kerk te mogen! En er mochten weer twee voorzangers de liederen zingen. Wat hoopvol.. Voor het eerst hebben we de Schriftlezing laten doen door een gemeentelid vanuit huis. Wat fijn dat dat technisch zo mogelijk is. Bijzonder om ook op deze manier te kunnen ervaren dat we in de kerk en thuis met elkaar verbonden zijn en één gemeente zijn. We lazen Ezechiël 34 over de herders en de schapen, en we lazen Johannes 10:11-21 over Jezus die zegt:...

Lees meer