info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Bij de diensten

15 november In deze dienst hebben we het Heilig Avondmaal gevierd, met de gemeenteleden in de kerk, en ook samen met ieder die thuis met ons verbonden is. We lazen Mattheus 25:1-13: over de wijze en de dwaze meisjes die wachten op de komst van de bruidegom. Net zoals wij wachten op de wederkomst van Christus. De uitnodiging voor het feest accepteren is 1 ding. Jezelf voorbereiden op wat de toekomst betekent een ander ding. Dat hoort er wel bij. Uit de manier waarop we ons voorbereiden, blijkt hoe serieus we de uitnodiging...

Lees meer

Bij de diensten

Dankdagdienst Op 4 november kwamen we samen voor onze Dankdag dienst. We lazen Psalm 146. ‘Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel’ (Ps. 146: 1) 8 november In deze diensten hebben we ook Dankdag gevierd. In beide diensten was een geïntegreerde kindernevendienst. Wat een feest om zo met kinderen en volwassenen van allerlei leeftijden samen te zijn. Deze dienst stond ook in het teken van Dankdag. We lazen uit Handelingen 27. Paulus is per schip op weg naar Rome, met een grote groep mensen aan boord. Het schip komt in nood door een grote...

Lees meer

Bij de diensten

8 november In deze dienst zullen we experimenteren met een geïntegreerde kindernevendienst. We proberen daarnaast op deze zondag een middagdienst te organiseren om 16.30 uur. Deze dienst zal ook in het teken staan van Dankdag. We lezen uit Handelingen 27. Paulus is per schip op weg naar Rome, met in totaal 276 mensen aan boord. Het schip komt in nood door een grote storm. Paulus blijft vertrouwen op God en getuigt daarvan. Nog tijdens de stormachtige reis gaat hij de mensen op het schip voor in het breken van het brood en het...

Lees meer

Bij de diensten

We lazen zondag Jesaja 65: 17-25 en Mattheus 19: 27-30. Petrus stelt aan Jezus de volgende vraag: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’ Oftewel: wat gaat onze beloning zijn? Waar kunnen wij op hopen? Was bij Petrus zijn geduld aan het opraken? Had hij het gevoel dat Jezus niet zag wat zij hadden opgegeven; dat Hij niet zag hoe hard zij hun best deden? Misschien. Wat het ook aangeeft: de behoefte aan hoop, aan toekomst. Dit wat wij nu doen, dit is toch niet voor niets....

Lees meer

Bij de diensten

Op het rooster van Vertel het maar staat voor komende zondag Mattheus 19: 16-30. Dit is het verhaal van de rijke jonge man die bij Jezus komt. Met de Startzondag hebben we ook bij dit verhaal stil gestaan. In de komende dienst gaan we het dus niet zozeer hebben over de rijke jongeman, maar wel over de laatste verzen uit dit gedeelte: vers 27-30. Petrus stelt aan Jezus de volgende vraag: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’ Het is een vraag naar beloning. Welke beloning krijgen...

Lees meer

Bij de diensten

In de dienst op 11 oktober hebben we afscheid genomen van twee ambtsdragers: Stefan Jansen en Wilma Bouwer. We zijn hen dankbaar voor hun jarenlange onvermoeibare inzet voor onze gemeente, het vele werk dat zij hebben verzet en voor alle liefde en toewijding die zij hebben getoond. We hebben Martin Mul bevestigd in het ambt van pastoraal ouderling. We zijn blij dat hij zijn verkiezing heeft aanvaard en tot de kerkenraad is toegetreden! We lazen samen uit brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4:1-16. Paulus roept de mensen om de weg te...

Lees meer

Bij de diensten

Wat mooi om weer samen te komen als protestantse gemeente en parochie hier in het dorp! Fijn en bemoedigend om elkaar weer zo te ontmoeten. En om samen ook weer kindernevendienst te kunnen houden. We lazen Ezechiël 18: 25-28 en Mattheus 21: 28-32. De evangelielezing is de gelijkenis van de twee zonen die beiden door hun vader worden uitgenodigd om te gaan werken in de wijngaard. De één zegt ja en doet nee, en de ander zegt nee en doet ja… ‘Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?...

Lees meer

Bij de diensten

Wat was het een mooie dienst in ’t Woudt: op 20 september werd de Heilige Doop bediend aan Joep. Het was bijzonder om weer een doopdienst met elkaar te kunnen beleven. We lazen Psalm 105: 1-11 en Marcus 1: 1-11. God roept mensen bij naam. Abraham, Izak, Jakob, Israël. God roept ons ook bij naam. Dat is hoogst persoonlijk. En tegelijkertijd gaat het Hem niet alleen om die ene mens. Abraham, Izak en Jakob staan voor het volk. ‘Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken Zijn belofte aan duizend geslachten’. God is veel breder...

Lees meer

Bij de diensten

Wat een feest was het vandaag op startzondag! Wat geweldig om met zoveel kinderen en ouders in de kerk samen te zijn en samen het nieuwe jaar te beginnen. Het thema was ‘Het goede leven’. Via de mentimeter (www.menti.com) hebben we aan de gemeenteleden in de kerk en thuis twee vragen voorgelegd: 1. Het goede leven – wat betekent dat voor jou ?  2. Het goede leven – wat zegt God daarover? Onze antwoorden zijn samengekomen in een ‘wordcloud’. We lazen Lukas 18: 18-30. Over een rijke man die vraagt aan Jezus: ‘Goede...

Lees meer

Bij de diensten

In de dienst van 6 september hebben we het Heilig Avondmaal gevierd, samen met de gemeenteleden in de kerk en de gemeenteleden thuis. Het was bijzonder om op deze manier met elkaar verbonden te zijn, en vooral om zo met Christus verbonden te zijn. Voor de viering lazen we met elkaar Ezechiël 33: 10-11, 18-20 en Mattheus 18: 15-20. Jezus geeft daar instructies voor hoe we omgaan met elkaar in de gemeente in specifieke situaties. ‘Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt….’ Dus: hoe ga je om met misstappen van...

Lees meer