info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Ik heb dorst

We vierden samen het Heilig Avondmaal, ’s morgens in de Woudtse Kerk en ’s avonds in De Rijstuin. We lazen uit Johannes 4, over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, en uit het lijdensevangelie lazen we Johannes 19: 25-30, over Jezus die dorst heeft aan het kruis. We leven in de 40-dagentijd. We staan stil bij het lijden van Jezus voor ons. Wij kunnen Zijn lijden niet peilen. We kunnen amper duiden wat de betekenis is van Jezus’ lijden. Gelukkig doet Hij dat voor ons. Hij spreekt. Ook vanaf het kruis. Iemands...

Lees meer

Bij de doopdienst

In deze dienst werden twee kinderen gedoopt: Jente en Maud. Wat mooi en feestelijk om dit met elkaar mee te maken!  We lazen twee gedeeltes: Exodus 2: 1 – 10 en Marcus 10: 13 – 16.  Jezus zegt: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Ik verzeker jullie: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan.’ Wat bedoelt Jezus daarmee?  Hoe zien wij kinderen? Kinderen worden vaak gezien als onschuldig, eerlijk, eenvoudig, kinderen denken over...

Lees meer

Gehoorzaam zijn

Wat mooi om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. We lazen uit 1 Koningen 19. Elia heeft net het hoogtepunt in zijn publieke optreden als profeet beleefd. Een publieke confrontatie met de wereldse macht en een publieke confrontatie met de religieuze macht van de Baäl. En Elia leek onverschrokken. Want hij vertrouwde op God, en dat vertrouwen werd niet beschaamd. De grote vraag was: welke god/God geeft antwoord? Wie geeft vuur uit de hemel? Dat was niet Baäl, maar de God van Israël. Een groots gebeuren. Kort daarna laat Izebel een doodsbedreiging overbrengen...

Lees meer

Elia op de Karmel

In de ochtenddienst van 29 januari lazen we 1 Koningen 18, over Elia die offert op de Karmel. De grote confrontatie tussen enerzijds de Baälprofeten en hun god Baäl, en anderzijds Elia met de God van Israël. We leven in tijden van crisis. Als je de tv aan zet hoor je erover: huizencrisis, inflatie, gascrisis, asielcrisis, stikstofcrisis. Dat gaat niet aan ons voorbij. Het brengt ons ook bij de vraag: waar zijn wij van onder de indruk, juist nu… Zijn wij onder de indruk van problemen? Van de onzekerheid? Of van mensen die...

Lees meer

Diensten rond Kerst / Oud en Nieuw

Wat een bijzondere tijd hebben we achter de rug. Wat was het fijn om samen Kerst te vieren. Met zoveel mensen, in een volle kerk, uit volle borst te kunnen zingen. We hebben genoten van de bijdragen van het gelegenheidskoor, de muzikale bijdragen van de kinderen op instrumenten, de kinderen die voor in de kerk hebben gezongen, de doedelzak, het orgel, pianospel, getrommel etc.. En natuurlijk ook van het samenzijn na de dienst. We danken God voor Zijn onuitsprekelijke gave: dat Hij mens werd voor ons.  Rond Oud en Nieuw kwamen we samen...

Lees meer

Je bent gezegend!?

We vierden samen de tweede zondag van Advent. In deze dienst is Renate Collée – van Dieren bevestigd in het ambt van ouderling. Zij zal pastoraal ouderling zijn en zal zich vooral bezig houden met pastoraat aan mensen jonger dan 75. Rienk Koolstra en Sandra Keyzer zijn herbevestigd in het ambt van jeugdouderling. We danken God!  We lazen over Maria die bezoek krijgt van de engel Gabriël en vervolgens zelf op bezoek gaat bij haar familielid Elizabeth (Lukas 1: 26 – 45). De engel zegt dat ze gezegend is: ‘Je bent gezegend onder de...

Lees meer

Bij de gedachtenisdienst

Zondag 20 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedachten degenen die het afgelopen jaar overleden zijn: leden van onze gemeente of mensen met wie we ons sterk verbonden voelen. We gedenken hen in het licht van Christus die gezegd heeft: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven’ (Johannes 11:25).  We lazen Jesaja 65: 17 – 25 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde; en Lukas 20: 27 – 40 over de opstanding van de doden. In de...

Lees meer

Gods volharding

Op 13 november vierden we samen het Heilig Avondmaal, ’s morgens in de Woudtse Kerk en ’s avonds in De Rijstuin. We lazen verder in de gelijkenissen van Jezus: de gelijkenis van de weduwe bij de corrupte rechter (Lukas 18: 1-8), en de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Lukas 18: 9-14).  Jezus vertelde deze gelijkenis vanwege de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Wie zijn wij in dit verhaal van de rechter en de weduwe? Zijn wij als die weduwe die volhardend blijft bidden? Misschien wel. Het...

Lees meer

De verloren zonen

In deze dienst lezen we Lukas 15: 11-32, over de jongere zoon, de oudere zoon en hun vader. Jezus vertelde deze gelijkenis aan de keurige religieuze mensen: de Farizeeën en schriftgeleerden. Mensen die zichzelf helemaal niet verloren vinden. Mensen die denken: ik zit wel goed, in dit leven en straks ook. En deze mensen hebben juist kritiek op Jezus vanwege de mensen met wie Hij tijd doorbrengt, de mensen met wie Hij eet. De tollenaars en zondaars. Tegen die keurige religieuze mensen zegt Hij: jullie denken dat die ‘echte zondaren’ het probleem zijn, en...

Lees meer

Wisseling ambtsdragers

In deze dienst was er een wisseling van ambtsdragers. We zijn dankbaar voor onze ambtsdragers: voor degenen die afscheid hebben genomen, voor degene die er nieuw bij is gekomen en degenen die zijn herbevestigd. We lazen Lukas 15: 1-10. Jezus vertelt twee gelijkenissen, die beide gaan over iets wat kwijt is en weer wordt gevonden. Hij vertelt over de herder die zijn 99 schapen achterlaat om het ene verloren schaap te zoeken. En Hij vertelt over de vrouw die haar hele huis omkeert om te zoeken naar het verloren muntje. Na het vinden...

Lees meer