info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Drie gebeden van kinderen voor ons land

Tijdens onze Bijbelclubmiddagen schrijven de tieners naar aanleiding van de Psalmen zelf ook weleens gebeden. Op 28 november hebben we Psalm 72, een gebed voor een goede koning gelezen. “Geef, o God, uw wetten aan de koning… Moge hij uw volk rechtvaardig besturen.” Omdat er in Nederland ook net een nieuwe regering gevormd moet worden, is het nu heel actueel om voor alle inwoners en de leiders van ons land te bidden. Hierbij drie gebeden van de kinderen.  Gebed voor de christelijke leidersWeet, dat God altijd bij je is en dat Hij in...

Lees meer

Dopen

Doop en avondmaal zijn korte en eenvoudige delen van speciale kerkdiensten. Doop en avondmaal zijn zichtbare tekenen van Gods genade. Ze worden ook sacramenten genoemd, omdat Jezus zelf ons aanspoort om deze handelingen te doen. We mogen aan mensen doorgeven, wat Jezus voor ons heeft gedaan en wie Zijn leerling wil worden, mag gedoopt worden. Avondmaal, een stukje brood en een slok wijn krijgen we, omdat dat ons herinnert aan het feit dat Jezus zo veel van ons houdt, dat Hij Zijn leven heeft gegeven om ons te verlossen. Wat zegt Jezus over...

Lees meer

Tentoonstelling doopjurken

Wat en prachtige tentoonstelling van doopjurken afgelopen weekend. Heel bijzonder om die soms meer dan 100 jaar oude doopkleding te kunnen bewonderen: om stil van te worden. Zeker als je bedenkt hoeveel generaties er in sommige doopjurken zijn gedoopt en met hoeveel liefde en blijdschap de kleding is gemaakt en gebruikt. En wat kwam de tentoonstelling mooi tot z’n recht in ons gebouw. Dank aan de organisatie en iedereen die doopkleding beschikbaar heeft gesteld. Goed om juist tijdens de startzondag stil te staan bij wat de doop voor ons kan betekenen in ons...

Lees meer

Terugblik Vakantie Bijbel Week

Wat hebben we veel geteld vorige week tijdens de VBW. Het thema was namelijk: Tel maar mee. We mochten de kinderen vertellen en laten weten dat ze meetellen en dat we God kunnen vertrouwen.We leerden Psalm 103:8 die we konden zingen en in gebarentaal konden uitbeelden. We hebben verhalen gehoord van de verloren zoon, Gideon en Esther. We hebben gezongen, geknabbeld en gebabbeld, geknutseld, gespeeld, gegeten en naar een super leuke voorstelling gekeken van Matthijs Vlaardingerbroek. En donderdagavond sloten we af met een viering met jong en oud.  We zijn God dankbaar dat...

Lees meer

Pinksteren

Afgelopen week, in de Pinksterdienst hebben de kinderen bij de kindernevendienst een speurtocht gedaan door ’t Woudt. Ze hebben net als de discipelen verhalen verteld in de vorm van een toneelstuk. Twee groepjes hebben Jona gespeeld en één groepje heeft het verhaal van Goliath gespeeld. De kinderen kwamen net voor het slotlied weer de kerk in. Met de hele gemeente hebben we een inzameling gedaan voor voedsel voor de kinderen van de voedselbank Delft. Vijf volle kratten zijn het geworden. Heel hartelijk bedankt voor de bijdrage! We danken de leiding van de kindernevendienst...

Lees meer

Afscheidsdienst

We leven toe naar de bijzondere dienst op 23 april. Dat doe ik met pijn in mijn hart en met veel dankbaarheid voor alle zegen die we met elkaar hebben ontvangen. In vertrouwen op onze goede God kunnen we verder op de plek waar Hij ons roept, daar en hier. Welk Bijbelgedeelte lees je in zo’n dienst? Het hebben van een leesrooster is een zegen.. De afgelopen jaren heb ik het rooster van de Kindernevendienst gevolgd. Dat doen we nu ook. Voor deze zondag staat centraal: 1 Petrus 2:1-10 – Samen kerk van...

Lees meer

Jezus geeft ons aan elkaar

Op 19 maart was er wisseling van ambtsdragers. We lazen uit Johannes 9: Jezus geneest een man die blind geboren is; en we lazen uit Johannes 19 over de vrouwen en Johannes bij het graf.   Jezus geeft zijn moeder en Johannes aan elkaar om voor elkaar te zorgen. Wat laat Jezus zien? Familie is belangrijk. Wij zijn geneigd onze persoonlijke keuzes voorop te stellen. Jezus laat zien: familie is belangrijk. Maar Jezus laat zien: er is iets wat belangrijker is dan biologische familie, namelijk de nieuwe familie die je krijgt als je bij...

Lees meer

Ik heb dorst

We vierden samen het Heilig Avondmaal, ’s morgens in de Woudtse Kerk en ’s avonds in De Rijstuin. We lazen uit Johannes 4, over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, en uit het lijdensevangelie lazen we Johannes 19: 25-30, over Jezus die dorst heeft aan het kruis. We leven in de 40-dagentijd. We staan stil bij het lijden van Jezus voor ons. Wij kunnen Zijn lijden niet peilen. We kunnen amper duiden wat de betekenis is van Jezus’ lijden. Gelukkig doet Hij dat voor ons. Hij spreekt. Ook vanaf het kruis. Iemands...

Lees meer

Bij de doopdienst

In deze dienst werden twee kinderen gedoopt: Jente en Maud. Wat mooi en feestelijk om dit met elkaar mee te maken!  We lazen twee gedeeltes: Exodus 2: 1 – 10 en Marcus 10: 13 – 16.  Jezus zegt: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Ik verzeker jullie: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan.’ Wat bedoelt Jezus daarmee?  Hoe zien wij kinderen? Kinderen worden vaak gezien als onschuldig, eerlijk, eenvoudig, kinderen denken over...

Lees meer

Gehoorzaam zijn

Wat mooi om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. We lazen uit 1 Koningen 19. Elia heeft net het hoogtepunt in zijn publieke optreden als profeet beleefd. Een publieke confrontatie met de wereldse macht en een publieke confrontatie met de religieuze macht van de Baäl. En Elia leek onverschrokken. Want hij vertrouwde op God, en dat vertrouwen werd niet beschaamd. De grote vraag was: welke god/God geeft antwoord? Wie geeft vuur uit de hemel? Dat was niet Baäl, maar de God van Israël. Een groots gebeuren. Kort daarna laat Izebel een doodsbedreiging overbrengen...

Lees meer