Vanuit de kerkenraad

 • Placeholder Pictogram
  Nieuwjaar

  Namens de kerkenraad wensen we u een goed en gezegend 2024. Op oudejaarsdag hoorden we de woorden uit psalm 90 vers 10: ‘Vervul ons in de morgen met uw liefde’. Dit hopen we voor elkaar, iedere morgen weer, ook in dit nieuwe jaar. Aanstaande zondag is er ruimte om na de ochtenddienst elkaar te ontmoeten en… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Drie gebeden van kinderen voor ons land

  Tijdens onze Bijbelclubmiddagen schrijven de tieners naar aanleiding van de Psalmen zelf ook weleens gebeden. Op 28 november hebben we Psalm 72, een gebed voor een goede koning gelezen. “Geef, o God, uw wetten aan de koning… Moge hij uw volk rechtvaardig besturen.” Omdat er in Nederland ook net een nieuwe regering gevormd moet worden,… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Dopen

  Doop en avondmaal zijn korte en eenvoudige delen van speciale kerkdiensten. Doop en avondmaal zijn zichtbare tekenen van Gods genade. Ze worden ook sacramenten genoemd, omdat Jezus zelf ons aanspoort om deze handelingen te doen. We mogen aan mensen doorgeven, wat Jezus voor ons heeft gedaan en wie Zijn leerling wil worden, mag gedoopt worden.… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Tentoonstelling doopjurken

  Wat en prachtige tentoonstelling van doopjurken afgelopen weekend. Heel bijzonder om die soms meer dan 100 jaar oude doopkleding te kunnen bewonderen: om stil van te worden. Zeker als je bedenkt hoeveel generaties er in sommige doopjurken zijn gedoopt en met hoeveel liefde en blijdschap de kleding is gemaakt en gebruikt. En wat kwam de… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Terugblik Vakantie Bijbel Week

  Wat hebben we veel geteld vorige week tijdens de VBW. Het thema was namelijk: Tel maar mee. We mochten de kinderen vertellen en laten weten dat ze meetellen en dat we God kunnen vertrouwen.We leerden Psalm 103:8 die we konden zingen en in gebarentaal konden uitbeelden. We hebben verhalen gehoord van de verloren zoon, Gideon… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Pinksteren

  Afgelopen week, in de Pinksterdienst hebben de kinderen bij de kindernevendienst een speurtocht gedaan door ’t Woudt. Ze hebben net als de discipelen verhalen verteld in de vorm van een toneelstuk. Twee groepjes hebben Jona gespeeld en één groepje heeft het verhaal van Goliath gespeeld. De kinderen kwamen net voor het slotlied weer de kerk… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Afscheidsdienst

  We leven toe naar de bijzondere dienst op 23 april. Dat doe ik met pijn in mijn hart en met veel dankbaarheid voor alle zegen die we met elkaar hebben ontvangen. In vertrouwen op onze goede God kunnen we verder op de plek waar Hij ons roept, daar en hier. Welk Bijbelgedeelte lees je in… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Jezus geeft ons aan elkaar

  Op 19 maart was er wisseling van ambtsdragers. We lazen uit Johannes 9: Jezus geneest een man die blind geboren is; en we lazen uit Johannes 19 over de vrouwen en Johannes bij het graf.   Jezus geeft zijn moeder en Johannes aan elkaar om voor elkaar te zorgen. Wat laat Jezus zien? Familie is belangrijk.… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Ik heb dorst

  We vierden samen het Heilig Avondmaal, ’s morgens in de Woudtse Kerk en ’s avonds in De Rijstuin. We lazen uit Johannes 4, over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, en uit het lijdensevangelie lazen we Johannes 19: 25-30, over Jezus die dorst heeft aan het kruis. We leven in de 40-dagentijd. We staan… Lees meer