Uit de pastorie


Overstapdienst

Wat was het een feest! Met een hele groep kinderen, hun ouders en andere gemeenteleden in de kerk om samen de overstapdienst mee te maken. De dienst hadden we voorbereid samen met Fenna, Marije, Fenne en Nienke, hun ouders, Jannemieke, Eefje en ik. Fenna, Marije, Fenne en Nienke zullen ‘overstappen’, van de basisschool en de kindernevendienst naar de middelbare school en Next Level: een bijzondere mijlpaal. Het thema dat we met elkaar hadden gekozen, was ‘Oud en Nieuw – door de Geest van God’. We lazen Genesis 1: 1-2 en 2: 4b-7, over...

Lees meer

Boete en verzoening

Op 14 juni hebben we het Heilig Avondmaal met elkaar gevierd. Het was fijn om weer met een aantal gemeenteleden in de kerk te kunnen samenkomen. En het is bemoedigend om te weten en merken dat we tegelijkertijd ook verbonden zijn met zoveel gemeenteleden thuis die thuis de dienst meemaken. We lazen Exodus 25: 10-22 en Hebreeën 9: 11-14. Over de ark en de plek van de ark in de tabernakel. De ark is het teken van Gods aanwezigheid. De ark straalt Gods heiligheid uit. En het is de plek van de verzoening....

Lees meer

Bij de diensten: Heilig Avondmaal

Op 14 juni hopen we het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. We zien er naar uit. Dit vieren we in de kerk met de daar aanwezige gemeenteleden en met de gemeenteleden thuis die vanaf daar ook deelnemen. We geloven dat Christus op een bijzondere manier aanwezig is wanneer we het Heilig Avondmaal vieren. Of we nu in de kerk zijn en elkaar daar zien, of dat we thuis zijn en elkaar niet zien. Hij is aanwezig, Hij trekt ons naar Zich toe. We volgen het leesrooster van de Kindernevendienst. We vervolgen de...

Lees meer

‘Aan alle heiligen in ’t Woudt – Den Hoorn die één zijn in Christus Jezus’

Wat vieren we met Pinksteren? De uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons geloven doet en die ons doet zeggen: Jezus is Heer. Dat betekent dat we met Pinksteren ook een verjaardag vieren: de verjaardag van de kerk. Want de Heilige Geest brengt ons bij elkaar en maakt ons één. Deze weken lees ik in het Middaggebed uit de brief aan de Filippenzen. Deze brief begint als volgt: ‘Van Paulus en Timoteus, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun...

Lees meer

Middaggebed en gebedspunten

In de komende weken houd ik op dinsdag en donderdag om 12 uur een middaggebed. Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag, dan wordt er een dienst uitgezonden via kerkomroep en YouTube, dus dan is er geen middaggebed. De middaggebeden zijn mee te beleven via de Facebook-pagina van de kerk. Afgelopen week hebben we de lezing van Johannes 20 & 21 afgesloten. We gaan verder met Marcus of de brief aan de Filippenzen. Wordt vervolgd! Welkom, fijn om ook op deze manier met elkaar verbonden te zijn! Wanneer je een gebedspunt hebt waar wij...

Lees meer

Bij de diensten

Op 10 mei lazen we Exodus 19: 1-11, 16-25 en 1 Petrus 2: 1-10. In Exodus 19 sluit God een verbond met het volk op de Sinaï. De Here God is heilig. En het is Zijn bedoeling dat Israël ook heilig is: ‘een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk’ (Ex. 19:6). Israël wordt afgezonderd door God om een priestervolk te worden, voor het heil van de hele wereld. Ze zijn apart gezet om tot zegen te zijn. Om namens de wereld God te loven. Om namens de wereld te bidden...

Lees meer

Geef Hem nu je angst

Het was bijzonder om met elkaar de Stille Week te beleven en Pasen te vieren. Met een paar mensen in de kerk en met de gemeente thuis. Verbonden via kerkomroep, of YouTube. Maar vooral verbonden in het geloof, door Christus, waar we ook zijn. Met was vreemd om met maar een paar mensen in de kerk de diensten zo te beleven. Tegelijkertijd was het bijzonder om te weten dat we met zoveel meer mensen waren dan we konden zien. Dat gold voor ons allemaal. En het was hartverwarmend om na de diensten reacties...

Lees meer

Bij de diensten

Het was goed om met elkaar de dienst te beleven afgelopen zondagmorgen, via Kerkomroep en via YouTube. We lazen Psalm 22: 1-14 en Matheus 27: 45-56. Aan het kruis roept Jezus: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’, woorden uit Psalm 22. Het is een schreeuw. Een schreeuw van ontzetting en van verbijstering. Ongelofelijk, hoe kan het… Jezus die Eén is met de Vader; in Hem zien wij God. Hij is de Zoon van God. Hoe kan Hij van God verlaten zijn? Het kan ook een aanklacht zijn naar God: Jezus...

Lees meer

Een week verder

Inmiddels zijn we weer een week verder in deze periode van sociale afstand. En een week verder in de 40-dagentijd richting Golgotha en Pasen. Ons leven speelt zich grotendeels af vanuit ons eigen huis. Voor velen van ons brengt dat de dynamiek mee van ineens veel samen zijn je gezinsleden en proberen om je leven qua werk en school allemaal tegelijkertijd vanuit je huis vorm te geven. Ook voor velen van ons betekent het juist (veel) meer alleen zijn dan we gewend zijn. Hoe dan ook is het een omschakeling en kost het...

Lees meer

Het is wennen…

Wat is ons leven opeens veranderd. We leven in een situatie die we nooit eerder hebben meegemaakt. Van een paar van u hoorde ik, dat het u deed denken aan de oorlog, wat betreft inperking van vrijheden. Tegelijkertijd hoorde ik: nee, toen was het anders, want toen konden we wel naar de kerk. Veel van onze vaste patronen, vaste gewoontes en vaste punten in onze week en in onze dagen, zijn weggevallen. Of in elk geval drastisch anders geworden. Het kost energie, het kost wilskracht en het kost emoties om te wennen aan...

Lees meer