Dopen

·

Doop en avondmaal zijn korte en eenvoudige delen van speciale kerkdiensten. Doop en avondmaal zijn zichtbare tekenen van Gods genade. Ze worden ook sacramenten genoemd, omdat Jezus zelf ons aanspoort om deze handelingen te doen. We mogen aan mensen doorgeven, wat Jezus voor ons heeft gedaan en wie Zijn leerling wil worden, mag gedoopt worden. Avondmaal, een stukje brood en een slok wijn krijgen we, omdat dat ons herinnert aan het feit dat Jezus zo veel van ons houdt, dat Hij Zijn leven heeft gegeven om ons te verlossen.

Wat zegt Jezus over de doop?

18 Jezus zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’(Citaat uit het Evangelie van Matteüs 28:18-20)

Wie kan gedoopt worden en hoe gebeurt dat?

We dopen mensen, die geloven, dat Jezus leeft en bij Hem willen horen. Wie gedoopt wil worden, voert een aantal gesprekken met de predikant, waar hij of zij hoort over God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest en waar geloofsvragen besproken kunnen worden. We dopen ook de kinderen van ouders, die in Jezus geloven. Ook zij voeren een aantal gesprekken met de predikant. Bij de doop wordt er water over het hoofd van een kind of een volwassene gegoten en wordt de naam van God: Vader, Zoon en Heilige Geest over de persoon uitgeroepen.

De dominee zegt dan, bij voorbeeld:

“Jan, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”

In sommige kerken worden mensen ondergedompeld in het water. Dopen staat symbool voor sterven en opstaan. Het leven zonder God eindigt met de doop en na de doop begint er een nieuw leven met God. Bij onze kerk dopen we met minder water. Maar de betekenis is hetzelfde.

De gedoopte persoon hoort vanaf de doop bij Gods gezin. Dat Jezus op het kruis stierf, ook voor onze zonden en dat Hij opgestaan is om ons, mensen een eeuwig leven met God te geven, geldt dan ook voor de gedoopte. Ook voor zijn/ haar zonden heeft Jezus de straf afbetaald. Ook zij of hij is nu dus een kind van God geworden en mag een nieuw leven beginnen met God.

Baby’s beginnen niet gelijk na hun doop een nieuw leven met God, maar wanneer ze oud genoeg zijn om te geloven, dat Jezus ook voor hen gestorven is en is opgestaan. Ze worden alvast als baby gedoopt, zodat ze tijdens hun kinderjaren al weten, dat God hun Vader en bondgenoot is, dat God Zijn hand naar hen uitstrekt. Hij houdt van hen en wacht op hen. Als iemand dan later echt ja wil zeggen op de uitnodiging van God, dan doet hij of zij belijdenis van zijn/ haar geloof.

Door de doop word je lid van de kerk, waar je meer over God kunt horen en opgenomen wordt in de gemeenschap van christenen.

Elk jaar zijn er doopdiensten in onze kerk. Denkt u erover na om gedoopt te willen worden? Dat kan na een aantal gesprekken met de predikant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@woudtsekerk.nl.