Nacht van gebed voor de vervolgde kerk

·

Op vrijdagavond 31 mei mochten we in De Rijstuin meebidden met duizenden christenen, die elders op diezelfde avond voor de vervolgde christenen hebben gebeden in het kader van De Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk. Door middel van films op de beamer werden we deelgenoot van de schrijnende situatie van onze broeders en zusters in Noord-Korea, India en andere landen, maar stonden we ook versteld van het werk van Gods Heilige Geest, waardoor steeds meer mensen Jezus leren kennen, ook waar het verboden is. We hebben gebeden, dat God hen beschermt en het mogelijk maakt, dat ook hun kinderen met Jezus in hun hart mogen opgroeien. Hartelijk dank aan onze diakenen die aan deze avond hebben meegewerkt!