Vanuit de kerkenraad

 • Placeholder Pictogram
  Wisseling ambtsdragers

  In deze dienst was er een wisseling van ambtsdragers. We zijn dankbaar voor onze ambtsdragers: voor degenen die afscheid hebben genomen, voor degene die er nieuw bij is gekomen en degenen die zijn herbevestigd. We lazen Lukas 15: 1-10. Jezus vertelt twee gelijkenissen, die beide gaan over iets wat kwijt is en weer wordt gevonden.… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Genodigd voor een groot feestmaal

  In deze dienst lazen we Lukas 14: 12-24, over de uitnodiging voor een feestmaal. Jezus vertelt een gelijkenis. Iemand wil een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Een tijd van tevoren worden de uitnodigingen rond gestuurd. En dan vlak voor het feest echt begint, worden de boden er weer op uitgestuurd, om de gasten… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Bij de oecumenische dienst

  Op 18 september vond de oecumenische dienst plaats. Het was fijn om met onze katholieke broeders en zusters samen deze dienst te beleven. Het thema was ‘Vruchten van de vrede’. Diaken Melchior Kerklaan hield de preek over de vrede die Jezus ons geeft (Johannes 20: 19-23). Jezus is opgestaan uit de dood. Op de avond… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Startzondag

  Afgelopen zondag was het Startzondag: het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen met allerlei kringen en groepen. Wat een feest om met zoveel mensen samen deze dag te beleven! Het thema vanuit de PKN is ‘Aan Tafel’. We lazen Lukas 24: 13-35, over de Emmaüsgangers die Jezus ontmoeten.  Net zoals de Emmaüsgangers kunnen ook wij… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Bij het Heilig Avondmaal

  In de diensten van 4 september hebben we samen het Heilige Avondmaal gevierd. We lazen uit 2 Samuel 11 en 12: de geschiedenis met koning David, Bathseba en haar man Uria, opperbevelhebber Joab en de profeet Nathan. Een verhaal zo rauw als de wereld waar we in leven. Een verhaal van machtsmisbruik, sexueel misbruik, en… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Bij de overstapdienst

  In deze feestelijke dienst hebben we stil gestaan bij de overstap van groep 8 naar de middelbare school, en daarmee van de Kindernevendienst en MaandagMiddagBijbelClub naar NextLevel. Onlangs hebben we deze dienst voorbereid samen met de tieners uit groep 8 en hun ouders. Daarbij hebben we favoriete Bijbelverhalen geïnventariseerd. Daar kwamen 7 verhalen uit: De… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Uitzwaaimoment World Servants

  Komende zomer gaat een groep jongeren vanuit onze gemeente aan het werk in Malawi, uitgezonden via World Servants. In de dienst van afgelopen zondag hebben we hen ‘uitgezwaaid’. Erg mooi dat zij zich zullen inzetten voor de bouw / renovatie van schoollokalen. Het afgelopen jaar hebben Annelies en Marjoleine de groep begeleid in de voorbereidingen,… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Viering van het Heilig Avondmaal

  Op 12 juni  hebben we het Heilig Avondmaal gevierd. In de ochtenddienst lazen we Handelingen 3: 1-10. ’s Avonds lazen we verder in Handelingen 3, tot en met het einde van het hoofdstuk. Het hoofdstuk begint met het verhaal van de verlamde man bij de tempel. Hij vraagt om een aalmoes. Petrus zegt: ‘zilver en goud… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Hemelvaart

  Op 26 mei vierden we Hemelvaart. We lazen Psalm 47 en Handelingen 1: 1-14. Met Hemelvaart vieren we dat Jezus naar de hemel ging. Dat is een feest. Waarom? Kerst vieren we; Pasen ook… waarom Hemelvaart ook? Wat hebben deze feesten met elkaar te maken?  Met Zijn menswording, Zijn tijd op aarde geeft Jezus antwoord… Lees meer